Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för myndighetsutövning och verksamheter för äldre personer och funktionsnedsatta, inklusive psykiskt funktionsnedsatta.

Myndighetsutövningen omfattar bland annat att utreda, bedöma och besluta om äldres och funktionsnedsattas behov av olika insatser. Sådan behovsprövning sker dels enligt gällande författningar och dels enligt av nämndens tagna riktlinjer inom resp område.

Ansvarsområden

 • Hemtjänst
 • Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende
 • Dagverksamhet för dementa
 • Gruppboende och serviceboende för funktionsnedsatta
 • Daglig verksamhet och sysselsättning
 • Personlig assistans
 • Färdtjänst, bostadsanpassning och hjälpmedel
 • Förvaltning av taxor, avgifter och hyror inom området
 • Myndighetsutövning
 • Hälso- och sjukvård hos nämndens interna och externa vårdgivare
 • Hemsjukvård
 • Social och medicinsk tillsyn inom nämndens verksamheter
 • Uppsökande verksamhet

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Sofia Amloh (S)
0155-24 89 38
sofia.amloh@nykoping.se 

Förste vice ordförande
Erika Nyman (C)
erika.nyman@nykoping.se

Andre vice ordförande
Maria Gilstig (M)
maria.gilstig@nykoping.se


Kontakt tjänstemän

Sakkunnig 
Marie Johnsson
0155-24 80 80

Nämndsekreterare
Johanna Sterner
0155-24 83 16

Postadress
Vård- och omsorgsnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Stora Torget

0155-24 80 00 (vxl)
reg.vo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter