Meny

Valnämnden

Valmämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå.

Till valnämndens uppgifter hör bland annat att utse röstmottagare, ordna vallokaler och se till att det finns valmaterial vid allmänna val, val till EU-parlamentet och eventuella folkomröstningar.

Valnämnden sköter sina uppgifter i nära samarbete med länsstyrelsen. Ansvarig på riksnivå är den statliga Valmyndigheten.

Val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige hålls den 9 september 2018. Val till EU-parlamentet hålls nästa gång 2019. Om du vill läsa mer om hur val går till så hittar du mer information på sidan om Allmänna val.

Valnämndens ledamöter

Valnämnden i Nyköpings kommun består av 4 ledamöter och 4 ersättare och utses av kommunfullmäktige. Här kan du hitta information om Valnämndens ledamöter.

Kontakta oss

Ordförande

Ulf-Göran Widqvist (S)
070-662 34 78
ulf.widqvist@nykoping.se

 

Jenny Åtegård, Tf Kanslichef
direkt 0155-45 78 59
växel 0155-24 80 00
jenny.ategard@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: