Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden har ansvar för det offentliga skolväsendet efter grundskolenivå, arbetsmarknads och integrationsinsatser.

Detta är nämndens ansvarsområde:

 • Gymnasieskola
 • Särskola på gymnasienivå
 • KomVux
 • Vuxenutbildning
 • Särvux
 • Frågor rörande högskolor och uppdragsutbildning
 • Skolhälsovården och elevvårdsverksamhet inom gymnasieskolan.
 • Ungdomsmottagningen
 • Feriepraktik
 • Arbetsmarknad
 • Integration

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Gunilla Andersson (S)
0155-24 89 61
gunilla.andersson@nykoping.se

Förste vice ordförande
Ibrahim Mohamud Haji (MP)
073-739 80 76
ibrahim.mohamud.haji@nykoping.se

Andre vice ordförande
Jan Bonnier (M)
070-536 52 78
jan.bonnier@nykoping.se

Kontakt tjänstemän

Nämndansvariga tjänstemän
Torbjörn Ekman
0155-24 84 75

Sekreterare
Hannes Holmberg
0155- 24 83 39

Postadress
Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress:
Stadshuset
0155-24 80 00 (vxl)
regutbarbint@nykoping.se

Kontaktformulär