Meny

Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden bytte namn till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden den 1 januari, 2019. Samtidigt lyftes gymnasiefrågor över till Barn- och ungdomsnämnden.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden hade ansvar för dessa frågor fram till 1 januari, 2019:

 • Gymnasieskola
 • Särskola på gymnasienivå
 • KomVux
 • Vuxenutbildning
 • Särvux
 • Frågor rörande högskolor och uppdragsutbildning
 • Skolhälsovården och elevvårdsverksamhet inom gymnasieskolan.
 • Ungdomsmottagningen
 • Feriepraktik
 • Arbetsmarknad
 • Integration

Protokoll från Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Nyheter