Meny

Socialnämnden

Socialnämnden har bland annat det samlade ansvaret för myndighetsutövning och insatser inom individ- och familjeomsorg. Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar varav socialtjänstlagen är den viktigaste.

Ansvarsområden

  • Barn, ungdom och familj
  • Missbruk- och beroendevård
  • Ekonomiskt bistånd
  • Ekonomisk rådgivning
  • Familjerätt
  • Familjerådgivning
  • Våld i nära relation
  • Ensamkommande barn
  • Serveringtillstånd

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Socialnämnden?
Använd funktionen Sök Politiker.

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Sammanträden

2021 2020 2019 2018

2021

2020

2019

2018

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Marjo Gustafsson (S)
0155-24 83 04
marjo.gustafsson@nykoping.se

Förste vice ordförande
Ibrahim Mohamud Haji (MP)
ibrahim.mohamud.haji@nykoping.se

Andre vice ordförande
Anniola Nilsson (M)
anniola.nilsson@nykoping.se

Kontakt tjänsteperson

Sakkunnig
Solweig Eriksson Kurg
0155-45 70 41
solweig.eriksson.kurg@nykoping.se

Nämndsekreterare
Caroline Svensson
0155-24 83 06

Postadress
Socialnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress 
Stadshuset
Stora Torget

0155-24 80 00 (vxl)
regsocialnamnden@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter