Socialnämnden

Socialnämnden har bland annat det samlade ansvaret för myndighetsutövning och insatser inom individ- och familjeomsorg. Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar varav socialtjänstlagen är den viktigaste.

Ansvarsområden

  • Barn, ungdom och familj
  • Missbruk- och beroendevård
  • Ekonomiskt bistånd
  • Ekonomisk rådgivning
  • Familjerätt
  • Familjerådgivning
  • Våld i nära relation
  • Ensamkommande barn
  • Serveringtillstånd

Kommunens styrande dokument hittar du på sidan för författningssamling

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Socialnämnden?
Använd funktionen Sök Politiker.

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du, från maj 2023, på webbsidan som samlar protokoll och kallelser från alla politiska instanser.  

Tidigare protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Äldre protokoll och kallelser hittar du på arkivsida.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Sammanträden

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Anniola Nilsson(M)
0155-24 85 10
anniola.nilsson@nykoping.se

Förste vice ordförande
Emma Mellberg (S)
emma.mellberg@nykoping.se 

Andre vice ordförande
Åsa Berg (L)
asa.berg.1@nykoping.se

Kontakt tjänsteperson

Sakkunnig
Martin Karlsson
0155-45 80 36
martin.karlsson.1@nykoping.se

Nämndsekreterare
Allan Abdi
0155-24 87 42

Postadress
Socialnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress 
Stadshuset
Stora Torget

0155-24 80 00 (vxl)
regsocialnamnden@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter