Meny

Socialnämnden

Socialnämnden har bland annat det samlade ansvaret för myndighetsutövning och insatser inom individ- och familjeomsorg. Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar varav socialtjänstlagen är den viktigaste.

Ansvarsområden

  • Barn, ungdom och familj
  • Missbruk- och beroendevård
  • Ekonomiskt bistånd
  • Ekonomisk rådgivning
  • Familjerätt
  • Familjerådgivning
  • Våld i nära relation
  • Ensamkommande barn
  • Serveringtillstånd

Nämndens deltagare

Ordförande Marjo Gustafsson (S)

1:e v ordförande Ibrahim Mohamud Haji (MP)

2:e v ordförande Anniola Nilsson (M)

Övriga ledarmöter

Lennart Halvarsson (S)

Ulla Jansson (S)

Leif Berg (S)

Catharina Rehnström (C)

Maud Wachtmeister (KD)

Marianne Nordblom (L)

Michael Tullander (SD)

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Sammanträden

2021 2020 2019 2018

2021

2020

2019

2018

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Marjo Gustafsson (S)
0155-24 83 04
marjo.gustafsson@nykoping.se

Förste vice ordförande
Ibrahim Mohamud Haji (MP)
ibrahim.mohamud.haji@nykoping.se

Andre vice ordförande
Anniola Nilsson (M)
anniola.nilsson@nykoping.se

Kontakt tjänstemän

Sakkunnig
Mats Appel
0155-24 83 02
mats.appel@nykoping.se

Nämndsekreterare
Caroline Svensson
0155-24 83 06

Postadress
Socialnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress 
Stadshuset
Stora Torget

0155-24 80 00 (vxl)
regsocialnamnden@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter