Miljönämnden

Sedan 1 januari, 2019 hanteras Miljönämndens tidigare ansvarsområden av den nya nämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljönämnden hade ansvar för dessa frågor fram till 1 januari, 2019:

  • Hälsoskydd
  • Miljöskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Animaliska biprodukter
  • Tobak och receptfria läkemedel
  • Alkoholförsäljning i detaljhandel (folköl/cider)

Protokoll från Miljönämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Sammanträden

2018

2018

Nyheter