Meny

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för lokala tillsynen av hälsoskydd och miljöskydd samt livsmedelskontroll i Nyköping. Nämnden ansvarar även för de kommunaltekniska verksamheterna hamn, gata, park, renhållning, vatten och avlopp.

Under nämndens ansvarsområde ligger också de samhällsbyggande verksamheterna: bygg, plan, mät och kart. Förebyggande miljöarbete i form av information och rådgivning samt miljöstrategiskt arbete är också nämndens ansvar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare. De sammanträder normalt en gång per månad.

Ansvarsområden

 • Hälsoskydd
 • Miljöskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Animaliska biprodukter
 • Tobak och receptfria läkemedel
 • Alkoholförsäljning i detaljhandel (folköl/cider) 
 • Gata
 • Park
 • Hamn
 • Bygglov med mera
 • Detaljplaner
 • Mät- och kartverksamhet
 • Miljöövervakning
 • Naturvård
 • Vatten och avlopp
 • Renhållning

Fram till 1 januari, 2019 hanterades ansvarsområdena ovan av två separata nämnder, på vilkas sidor du kan se tidigare kallelser och protokoll: Bygg- och tekniknämnden och Miljönämnden

Kontakta oss

Kontakta politiker

Ordförande
Carl-Åke Andersson (S)
0155-24 89 12
carlake.andersson@nykoping.se

Förste vice ordförande
Kjell Johansson (C)
kjell.johansson@nykoping.se

Andre vice ordförande
Tommy Jonsson (M)
tommy.jonsson@nykoping.se

Kontakt tjänstemän

Sakkunnig
Jonas Andersson
0155-24 81 70

Nämndsekreterare 
Johanna Sterner 
0155-24 83 16

Postadress 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
611 83 Nyköping 

Besöksadress 
Stadshuset
Stora Torget

0155-24 80 00 (vxl)
bygglov@nykoping.se
miljo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: