Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för lokala tillsynen av hälsoskydd och miljöskydd samt livsmedelskontroll i Nyköping. Nämnden ansvarar även för de kommunaltekniska verksamheterna hamn, gata, park, renhållning, vatten och avlopp.

Under nämndens ansvarsområde ligger också de samhällsbyggande verksamheterna: bygg, plan, mät och kart. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare. De sammanträder normalt en gång per månad.

Kommunens styrande dokument hittar du på sidan för författningssamling

Ansvarsområden

 • Hälsoskydd
 • Miljöskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Animaliska biprodukter
 • Tobak och receptfria läkemedel
 • Alkoholförsäljning i detaljhandel (folköl/cider) 
 • Gata
 • Park
 • Hamn
 • Bygglov med mera
 • Detaljplaner
 • Mät- och kartverksamhet
 • Miljöövervakning
 • Naturvård
 • Vatten och avlopp
 • Renhållning

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnen?
Använd funktionen Sök Politiker.

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du, från maj 2023, på webbsidan som samlar protokoll och kallelser från alla politiska instanser.  

Äldre protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 

Fram till 1 januari, 2019 hanterades ansvarsområdena ovan av två separata nämnder, på vilkas sidor du kan se tidigare kallelser och protokoll: Bygg- och tekniknämnden och Miljönämnden

Sammanträden

2023

2022

2021

2020

2019

Kontakta oss

Kontakta politiker

Ordförande
Tommy Jonsson
0155-24 80 00
tommy.jonsson@nykoping.se

Förste vice ordförande
Jonas Wallin (S)
jonas.wallin@nykoping.se

Andre vice ordförande
Stefan Landmark (KD)
stefan.landmark@nykoping.se

Kontakt tjänsteperson

Sakkunnig
Jonas Andersson
0155-24 81 70

Nämndsekreterare 
Rickard Åleberg
0155-24 75 71

Postadress 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
611 83 Nyköping 

Besöksadress 
Stadshuset
Stora Torget

Växeln 0155-24 80 00 
Kundservice 0155-24 80 80
kundservice@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny