Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det samlade ansvaret för kultur- och biblioteksfrågor, stöd till föreningar som är verksamma i kommunen samt fritidsanläggningar. 

Till nämndens verksamhetsområde hör också stödet till föreningsdrivna fritidsgårdar och Slakthuset, liksom till verksamheten på Bryggeriområdet och Nyköpingshus.

Ansvarsområden

  • Kultur- och biblioteksfrågor
  • Föreningsstöd
  • Stöd till fritidsanläggningar
  • Stöd till fritidsgårdar
  • Kommunens konstsamling
  • Lokalbokning av idrotts- och samlingslokaler

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Karina Josevski (MP)
karina.josevski.politik@nykoping.se

Förste vice ordförande
Gunilla Andersson (S) 
gunilla.andersson@nykoping.se

Andra vice ordförande
Thomas Böhlmark (M)
thomas.hallgren.bohlmark@nykoping.se

Kontakt tjänstemän

Sakkunnig 
Per Lithammer
0155-24 83 69

Nämndsekreterare
Isak Mander
0155-24 88 30

Postadress
Kultur- och fritidsnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Stora Torget

0155-24 80 00 (vxl)
reg.kof@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: