Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det samlade ansvaret för kultur - och biblioteksfrågor, stöd till föreningar verksamma inom kommunen samt fritidsanläggningar, förutom Rosvalla. 

Till nämndens verksamhetsområde hör också stödet till föreningsdrivna fritidsgårdsverksamheter, konsumentrådgivning och Bryggeriområdet och Nyköpingshus. 

Ansvarsområden

 • Kultur- och biblioteksfrågor
 • Föreningsstöd
 • Stöd till studieförbund verksamma i Nyköpings kommun
 • Motions- och fritidsanläggningar
 • Fritidsgårdsverksamhet
 • Offentlig konst
 • Kommunens konstsamling
 • Kommunens utebadplatser
 • Hjortensbergsbadet
 • Stora Historiepriset (i samverkan med Länsmuseet)
 • Barnkulturcentrum
 • Kulturprogramsverksamhet
 • Konsumentrådgivning
 • Idrott, kultur- och föreningsstipendier
 • Lokalbokning av idrotts- och samlingslokaler
 • Bryggeriområdet och Nyköpingshus.

Kommunens styrande dokument hittar du på sidan för författningssamling

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden?
Använd funktionen Sök Politiker.

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du, från maj 2023, på webbsidan som samlar protokoll och kallelser från alla politiska instanser.  

Tidigare protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 

Äldre protokoll och kallelser hittar du på arkivsida.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Sammanträden

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Marcus Pehrsson (S)
0155-24 85 54
marcus.pehrsson@nykoping.se

Förste vice ordförande
Fredrik Sjöberg (M)
fredrik.sjoberg@nykoping.se

Andra vice ordförande
Thomas Hallgren Böhlmark (L)
thomas.hallgren.bohlmark@nykoping.se

Kontakt tjänsteperson

Sakkunnig 
Annika Malmström
0155-24 83 69

Nämndsekreterare
Allan Abdi
0155-24 87 42

Postadress
Kultur- och fritidsnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Stora Torget

0155-24 80 00 (vxl)
reg.kof@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter