Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det samlade ansvaret för kultur - och biblioteksfrågor, stöd till föreningar verksamma inom kommunen samt fritidsanläggningar, förutom Rosvalla. 

Till nämndens verksamhetsområde hör också stödet till föreningsdrivna fritidsgårdsverksamheter, konsumentrådgivning och Bryggeriområdet och Nyköpingshus. 

Ansvarsområden

 • Kultur- och biblioteksfrågor
 • Föreningsstöd
 • Stöd till studieförbund verksamma i Nyköpings kommun
 • Motions- och fritidsanläggningar
 • Fritidsgårdsverksamhet
 • Offentlig konst
 • Kommunens konstsamling
 • Kommunens utebadplatser
 • Hjortensbergsbadet
 • Stora Historiepriset (i samverkan med Länsmuseet)
 • Barnkulturcentrum
 • Kulturprogramsverksamhet
 • Konsumentrådgivning
 • Idrott, kultur- och föreningsstipendier
 • Lokalbokning av idrotts- och samlingslokaler
 • Bryggeriområdet och Nyköpingshus.

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden?
Använd funktionen Sök Politiker.

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Sammanträden

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Björn Fredlund (S)
0155-45 80 39
bjorn.fredlund@nykoping.se

Förste vice ordförande
Fredrik Sjöberg (M)
fredrik.sjoberg@nykoping.se

Andra vice ordförande
Thomas Hallgren Böhlmark (L)
thomas.hallgren.bohlmark@nykoping.se

Kontakt tjänsteperson

Sakkunnig 
Annika Malmström
0155-24 83 69

Nämndsekreterare
Allan Abdi
0155-24 87 42

Postadress
Kultur- och fritidsnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Stora Torget

0155-24 80 00 (vxl)
reg.kof@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter