Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den lednings- och samordningsfunktion som kommunen ansvarar för enligt Lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.

Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala och innebär allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. 

Nämnden aktiveras vid kris. 

 

 

Kontakta oss

Ordförande
Urban Granström (S)

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: