Meny

Jävsnämnden

Jävsnämndens uppdrag är att säkerställa att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) undviker att hamna i jävssituation när tillsyn, beslut och myndighetsutövning sker mot den egna verksamheten.

Exempel på situation där Jävsnämnden agerar:

När kommunens Tekniska division begär bygglov för en fastighet som de ska äga kan inte MSN bevilja bygglov eftersom verksamhetsansvaret finns just hos nämnden. MSN är alltså Tekniska divisionens politiska uppdragsgivare. Beslut om bygglov kommer i dessa fall att hanteras av Jävsnämnden.

Jävsnämnden sammanträder vid behov.

 

 

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Karin Johansson (S)
Tfn 0155-28 64 02
karin.johansson.2@nykoping.se

Kontakt tjänstemän

Sakkunnig
Solweig Ericsson Kurg
0155-24 89 39

Nämndsekreterare
Johanna Sterner 
0155-24 83 16
Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: