Meny

Bygg- och tekniknämnden

Sedan 1 januari, 2019 hanteras Bygg- och tekniknämndens tidigare ansvarsområden av den nya nämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Bygg- och tekniknämnden hade ansvar för dessa frågor fram till 1 januari, 2019:

  • Gata
  • Park
  • Hamn
  • Bygglov mm
  • Detaljplaner
  • Mät och kartverksamhet
  • Miljöövervakning
  • Naturvård
  • Vatten och avlopp
  • Renhållning

Protokoll från Bygg- och tekniknämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Nyheter