Barn- och ungdomsnämnden - tidigare protokoll och kallelser

Här hittar du kallelser och protokoll för Barn- och utbildningsnämnden från år 2018 och tidigare.

För att se årets kallelser och protokoll - gå till Barn- och ungdomnsnämndens sida.

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Anders Eriksson (C)
0155-45 73 30
anders.eriksson.2@nykoping.se

Förste vice ordförande
Carina Wallin (S)
carina.wallin@nykoping.se 

Andre vice ordförande
Petter Söderblom (M)
petter.soderblom@nykoping.se

Kontakt tjänstemän

Sakkunniga
Torbjörn Ekman
0155-24 84 75

Tina Kraft 
0155-45 71 31

Nämndsekreterare
Hannes Holmberg
0155-24 83 39

Postadress
Barn- och ungdomsnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Stora Torget

0155-24 80 00 (vxl)
regbun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter