Meny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Ledamöterna i Kommunstyrelsen väljs av Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp. Det kan jämföras med regeringens förhållande till riksdagen. Några av uppdragen är att driva utvecklingsfrågor, svara för ägarfrågor, göra omvärldsanalyser och skapa förutsättningar för tillväxt.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter. 

Kommunstyrelsens deltagare

 • Ordförande Urban Granström (S)
 • Vice ordförande Martina Hallström (C)
 • 2:a vice ordförande Anna af Sillén (M)

Övriga ledamöter:

 • Carina Wallin (S)
 • Kent Pettersson (S)
 • Sofia Amloh (S)
 • Malin Hagerström (MP)
 • Emma Fahlstedt (C)
 • Tommy Jonsson (M)
 • Petter Söderblom (M)
 • Marita Göransson (KD)
 • Sofia hallgren Remnert (L)
 • Malin Karlsson (SD)

Protokoll från sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

OBS! Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.   

Sammanträden

2018 2019 2020

2018

2019

2020

Kommunstyrelsen

Ordförande

Urban Granström (S)
Tfn växel 0155-24 80 00
Direkt 24 83 50
kommun@nykoping.se

 

Oppositionsråd

Anna af Sillén (M) 
Tfn växel 0155-24 80 00 
Direkt 24 83 51 
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter