Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och de ledamöter som väljs dit är direktvalda av dig som invånare i kommunen.

Webbsändning kommunfullmäktige

Nästa sammanträde är den 14 februari klockan 19.00. Sändningen är tillgänglig i två veckor i efterhand. 

Följ kommunfullmäktige via webb-tv

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utser de personer som ska sitta i kommunstyrelsen och i de olika nämnderna. Fullmäktige beslutar också i de ärenden som är av principiell karaktär eller annars av större vikt för kommunen som till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Det finns 61 ledamöter i Kommunfullmäktige. Mandatfördelningen ser ut så här för mandatperioden 2022-2026.

  • Socialdemokraterna 20
  • Moderaterna 15
  • Sverigedemokraterna 10
  • Centerpartiet 4
  • Vänsterpartiet 4
  • Miljöpartiet 3
  • Kristdemokraterna 3
  • Liberalerna 2

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Kommunfullmäktige?
Använd funktionen Sök Politiker.

Protokoll från sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Sammanträden

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Kontakta oss

Kommunfullmäktige

Ordförande
Jan Bonnier (M)
Tfn växel 0155-24 80 00 
kommun@nykoping.se

Förste vice ordförande
Carl-Åke Andersson (S) 
Tfn 0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Andre vice ordförande
Marianne Sohlman Zetterström (SD) 
Tfn 0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Sekreterare 
Therese Larsson 
Tfn 0155-45 77 89
kommun@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter