Meny

Allmänna val

I Sverige hålls fyra allmänna val till: riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och till Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar.

Läs mer om rösträtt (vem som kan rösta) med mera hos Valmyndigheten.

Information in foreign languages

Information in English and other foreign languages is available from the Information Bureau in the City Hall, phone 0155-24 81 00, or from the secretary of the municipal electoral committee (responsible for organizing local and general elections) Jenny Åtegård, phone 0155-45 78 59 or e-mail jenny.ategard@nykoping.se

Kontakta oss

Valansvariga i kommunen

Jenny Åtegård
Kontakt valnämnden
Nyköpings kommun
Tfn direkt 0155-45 78 59
Tfn växel 0155-24 80 00
jenny.ategard@nykoping.se

Gunbritt Lindfors
Nyköpings kommun
Tfn direkt 0155-24 75 25
Tfn växel 0155-24 80 00
gunbritt.lindfors@nykoping.se

Vi jobbar på uppdrag av Valnämnden. 

Övriga kontakter kring val

Valnämndens kansli, Nyköpings kommun: 0155-24 83 35, 24 75 25

Länsstyrelsen: 010-223 40 00

Valmyndigheten: www.val.se 010-57 57 000

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: