Meny

Politik och demokrati

Som medborgare bestämmer du genom din rösträtt vilka som ska styra i kommunen. En riktig möjlighet för dig är att vara med och påverka kommunens utveckling genom att delta i de politiska valen vart fjärde år.

Handlingar, kallelser, protokoll och sammanträdestider 

Styrdokument

Olika lagar och regler styr hur Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och nämnderna arbetar. Här finns en lista över de olika styrdokumenten.

Politiska styret

I valet 2018 bildade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet koalition i Nyköping. Politikerna fattar beslut om vilken verksamhet och service kommunen ska erbjuda medborgarna. De beställer verksamheten från kommunens egna verksamheter och från externa utförare

Vill du engagera dig i politiken?

Att aktivt gå in i det politiska livet kanske känns som ett stort steg för de flesta. Men alla behöver inte bli heltidspolitiker. Nästan alla förtroendevalda sköter sina uppdrag på deltid och får också viss ersättning för sina insatser.

Genom att vara med i något av de politiska partier som ställer upp i Nyköpings kommunalval, och även finnas med på partiets valsedel ger du dig själv en möjlighet att ta del i utformandet av kommunens framtid. Välkommen att ta kontakt med partierna i Nyköping.

Hitta kontaktuppgifter med mera till politiker

Sök politiker. 

Är du högstadie- eller gymnasieelev?

Då kan du gå med i Nyköpings ungdomsfullmäktige och hjälpa till att forma Nyköping för ungdomar.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

Tfn 0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontakta din politiker

Sök politiker via Troint

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter