Meny

Nationella minoriteter

Sveriges fem nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar – har från och med den 1 januari 2019 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Lagen säger att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur samt ha rätt till delaktighet och inflytande i sina frågor.

Nationell minioritet i Nyköpings kommun

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt till modersmålsundervisning i skolan även om du inte talar språket hemma varje dag.
Läs om modersmålsundervisning i Nyköpings kommun.

Det finns ett antal utförare av hemtjänst som talar finska. Alla utförare inom kommunen hittar du här.

Mer information om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. 

På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om arbetet.

Där hittar du även lagtexten på alla minoritetsspråk.

Mer information

www.minoritet.se 

www.sprakradet.se

Kontakta oss

Kommunledningskontoret

Caroline Svensson
Samordnare Nationella minoriteter
0155-24 83 06
caroline.svensson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: