Meny

Kvalitet i våra verksamheter

Vilken kvalitet kan du som medborgare förvänta dig av kommunens service? Här kan du läsa om hur vi jobbar för en hög kvalitet och också se exempel på utvecklingsområden som vi satsar på.

Genom undersökningar, kvalitetsredovisningar, synpunkter, tjänstegarantier och jämförelser arbetar vi systematiskt med kvalitet. De verktygen hjälper oss att se hur vår service fungerar och hur den kan förbättras för dig som medborgare.

Med kvalitet menas att effektivt svara upp mot behov och fastställa krav. Behoven är brukarens, kundens eller medborgarens. Kraven är politiska beslut, lagstiftning och förordningar.

Vi satsar på hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett utvecklingsområde som vi satsar på för att bidra till ett gott liv för medborgarna. Hållbar utveckling handlar om att vårt samhälle ska räcka till nästa generation inom tre dimensioner: socialt liv, ekonomi och ekologi/miljö.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Besöksadress

Stadshuset
Stora torget, Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter