Meny

Nyköpings resecentrum

I framtidens Nyköping är ett modernt resecentrum en viktig del av staden. Här hittar du inforamtion om detaljplanearbetet för Nyköpings resecentrum. 

Detaljplanen möjliggör genomförandet av ett attraktivt och funktionellt resecentrum i Nyköping där lokal, regional och nationell tåg- och busstrafik samlokaliseras och där det är enkelt att byta mellan olika kollektiva färdsätt. Detaljplanen säkerställer genomförandet av Ostlänken genom centrala Nyköping och tillgodoser de förändringar av nuvarande järnvägsanläggning som behöver göras utifrån Ostlänkens krav på spår och perronger. 
Inom planområdet ges också möjlighet till centrumverksamhet som handel och caféer samt kontor. Offentliga miljöer skapas i form av torgytor och parker. 

Status i projektet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen vid sitt sammanträde 2020-02-25 och Kommunfullmäktige som sista instans beslutade den 10 mars att anta detaljplanen. Läs mer i nyhet.

De personer som haft synpunkter under planprocessen som inte har tillgodosetts har fått information om Kommunfullmäktiges beslut och hur man går tillväga om man inte är nöjd med beslutet. 

Detaljplanen har överklagats och ärendet är överlämnat till mark- och miljödomstolen för prövning. 

Handlingar

Ta del av samtliga handlingar och underliggande utredningar

På projektsidan för Nyköpings resecentrum finns en film, skisser och vanliga frågor och svar.

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: