Meny

Nyköpings resecentrum

I framtidens Nyköping är ett modernt resecentrum en en viktig del av staden. Här hittar du informtion om detaljplanearbetet för Nyköpings resecentrum. 

I detaljplanen säkras de förändringar av nuvarande järnvägsanläggning som behöver göras utifrån Ostlänkens krav på spår och perronger. Vi säkrar också möjligheten att bygga ett resecentrum med stöd- och servicefunktioner som till exempel utrymmen för resenärer, service och parkering. Inom planområdet ges också möjlighet till centrumverksamhet som handel och caféer samt kontor. Det skapas torgytor och parker. 

Status i projektet

Nu under hösten sammanställs de yttranden som kom in under granskningsperioden. Det görs också kompletterande utredningar. Därefter väntar beslut i Bygg- och tekniknämnden och sen följer beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Mellan 16 januari - 27 februari 2017 pågick samråd för detaljplanen för Nyköpings resecentrum. Drygt 100 yttranden kom in från dels privatpersoner, dels myndigheter. 

Granskningsskedet avslutades 4 juni 2018. Alla yttranden från samrådet sammanställdes och låg till grund för det reviderade förslaget som visades under granskningsskedet. 

Ta del av samtliga handlingar

På projektsidan för Nyköpings resecentrum finns en film, skisser och vanliga frågor och svar.

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: