Meny
Visionsskiss Skavsta

Verksamhetsområde Skavsta

Stockholm Skavsta flygplats och dess närområde har stora möjligheter att bli ett expansivt verksamhetsområde. Här hittar du information om Nyköpings kommuns utvecklingsprogram som finns för området.

Bilden här ovanför är en vision över stationsområdet och F11-området. Illustration: Carlstedt Arkitekter

Med Ostlänkens stationsläge vid flygplatsen skapas en nod med internationell närhet genom flyget. Detta tillsammans med läget intill E4, snabba tågförbindelser och även koppling till Oxelösund och djuphamnen gör att flygplatsområdet kan utvecklas till en stark tillväxtmotor för regionen och Nyköpings kommun.

Skavsta i framtiden

Nyköpings kommun har analyserat området runt Stockholm Skavsta flygplats för att se hur möjligheterna i området kan tas tillvara. Detta presenteras i Utvecklingsprogram Skavsta (bilaga).

Skavsta - nära internationella och nationella marknader

I direkt anslutning till Skavsta resecentrum, nära internationella och nationella marknader, skapas ett helt nytt område. Olika parametrar inom området attraherar enligt genomförda studier olika företagstyper. Det finns dock en gemensam faktor: närhet.

  • Det kan vara närhet till internationella marknader och kunder, närhet till stora stråk av pendlare och flygresenärer eller närheten till resor, stad och natur. Här behöver du inte välja, här finns både internationell tillgänglighet och småstadens närhet till naturen.
  • Rörlighet och personliga möten är viktigare än någonsin. Värden kring hållbarhet, innovation och miljöhänsyn pekas ut som avgörande för platsers betydelse. När stadsdelen vid Skavsta växer fram vävs dessa aspekter samman i utvecklingen.
  • Hit flyttar nya kontor, hotell och konferenscenter, hit flyttar även restauranger samt företagsservice och här finns även stora möjligheter för andra verksamheter som kan dra nytta av den internationella och nationella kopplingen till både kunder och kompetens.

Målbilden för området är att skapa en funktionell flygplatsstadsdel där den moderna människan trivs, där mötesplatser och upplevelser har en central roll samt där innovation och miljöhänsyn är självklara och synliga faktorer.

Stockholm Skavsta Flygplats - Södra porten till Stockholmsregionen

Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats AB driver tillsammans satsningen Stockholm Skavsta flygplats – Södra porten till Stockholmsregionen.

Markstrategiska verktyg

Nyköpings kommun kan styra inriktningen på området både genom detaljplan och strategiskt markinnehav. Att arbeta med detaljplaneläggning av området som helhet i ett för tidigt skede har nackdelen att det innebär minskad flexibilitet för den framtida utvecklingen.

När det gäller strategiskt markinnehav är de stora markägarna idag Nyköpings kommun, Stockholm Skavsta flygplats och Skanska.

Samverkan med markägare ger fördelar

En framkomlig väg för utvecklingen kan vara att samverka med de stora markägarna i utvecklingen av området. Detta ger möjlighet att hitta ekonomiska incitament för alla berörda aktörer som möjliggör en gemensam utveckling av området. Fördelen att verka gemensamt är att det då är lättare att skapa ett enhetligt utvecklat och sammanhållet område, som inte konkurrerar om utrymme och lokaliseringar. Samarbete inleds nu med bland andra Skanska där en avsiktsförklaring tecknades under våren 2018.

Vill du veta mer? Kontakta Torben Buzas Eliasson, Ostlänkenansvarig, Samhällsbyggnad i Nyköpings kommun. Kontaktuppgifter finns här nedanför.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Strategienheten

Buzas Eliasson Torben
Ostlänkenansvarig
0155-24 85 37
torben.buzas.eliasson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: