Utveckling Lasarettsområdet-Hållet

Området från Nyköpings lasarett längs med Brunnsgatan, från Folkungavallen till Repslagaregatan, ska utvecklas utifrån att staden växer och Nyköpings resecentrum byggs.

Nyköping växer och staden förändras. Samtidigt som vi står i startgroparna att bygga Nyköpings resecentrum pågår också en gemensam planering med Region Sörmland, för att skapa effektig framkomlighet och kontorsfastigheter med parkering i ett så kallat mobilitetshus vid Nyköpings lasarett och resecentrum.

Mobilitetshus med kontor och verksamheter

I mobilitetshuset kommer det att, utöver plats för kontor och andra verksamheter, också finnas säkra cykelparkeringar, laddstationer för elbilar, och eventuell bilpool/biluthyrning tillsammans med p-platser för besökare, personal och pendlare.

Vi har nu möjlighet att samla de parkeringsplatser för besökare och personal i området som idag finns på markparkeringen i en byggnad. Mobilitetshuset kommer också erbjuda parkeringsplatser för de besökare som ska in i stadens centrum.

På Nyköpings resecentrum samlar vi tåg och buss

På Nyköpings resecentrum blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil.  Med ett resecentrum mitt i stan skapas nya möljigheter för hur vi använder marken runt omkring. Det skapas också förväntningar på området och därför har ett utvecklingsarbete inletts som rör Lasarettsområdet, Hållet och området längs med Brunnsgatan.

Byggstart för Nyköpings resecentrum är planerad till juni 2022. Läs mer om Nyköpings resecentrum.

Utveckling tillsammans

En avsiktsförklaring tecknades i maj 2018 som en överenskommelse mellan Region Sörmland och Nyköpings kommun.

Avsiktsförklaringen avser utveckling av Lasarettsområdet och Nyköpings resecentrum med tillhörande omgivning. Den beskriver Region Sörmlands och kommunens gemensamma arbete för att utveckla området med fokus på framkomlighet, tillgänglighet och effektiv parkering.  

Ombyggnation av Nyköpings lasarett

De kommande åren gör Region Sörmland stora insatser för att utveckla vården på Nyköpings lasarett. 

Läs mer om ombyggnationen av Nyköpings lasarett.

Hållet_1.png

Ytan mellan Brunnsgatan/Nyköpingsån och Visornas väg/Folkungavallen ingår också i utvecklingsarbetet.

 

Kontakta oss

Nyköpings kommun

Karin Wesström
Projektledare, Mark- och exploatering
0155-24 82 56
karin.wesstrom@nykoping.se

Region Sörmland

Katarina Josefsson
Enhetschef, Fastighetsservice Södra 
0155-24 58 14
katarina.josefsson@regionsormland.se

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny