Utveckling Lasarettsområdet-Hållet

Området från Nyköpings lasarett längs med Brunnsgatan, från Folkungavallen till Repslagaregatan, ska utvecklas utifrån att staden växer och Nyköpings resecentrum byggs.

Nyköping växer och staden förändras. Samtidigt som vi står i startgroparna att bygga Nyköpings resecentrum pågår också en gemensam planering med Region Sörmland för att skapa effektig framkomlighet och kontorsfastigheter med parkering i vid Nyköpings lasarett och resecentrum.

På Nyköpings resecentrum samlar vi tåg och buss

På Nyköpings resecentrum blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil.  Med ett resecentrum mitt i stan skapas nya möljigheter för hur vi använder marken runt omkring. Det skapas också förväntningar på området och därför har ett utvecklingsarbete inletts som rör Lasarettsområdet, Hållet och längs med Brunnsgatan. Byggstart för Nyköpings resecentrum är planerad till senast 2022, förberedande arbeten kan starta 2020. 

Läs mer om Nyköpings resecentrum.

Utvecklingen görs tillsammans

En avsiktsförklaring tecknades i maj 2018 som en överenskommelse mellan Region Sörmland och Nyköpings kommun. Avsiktsförklaringen avser utveckling av Lasarettsområdet och Nyköpings resecentrum med tillhörande omgivning. Den beskriver Region Sörmlands och kommunens gemensamma arbete för att utveckla området med fokus på framkomlighet, tillgänglighet och effektiv parkering.  

Nyköpings kommun har också företräde till förhandling om köp av Region Sörmlands fastighet Sjukhemmet 5.  

Ombyggnation av Nyköpings lasarett

De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på Nyköpings lasarett. De ny- och ombyggnationer som planeras för lasarettet är framtagna utifrån olika behovsanalyser där man identifierat områden som behöver moderniseras och utvecklas för att verksamheterna ska fortsätta erbjuda vård av god kvalitet.

Nuvarande huvudentré och delar av intilliggande byggnader rivs för att göra plats för en helt ny vårdbyggnad där den nya entrén byggs. Under våren 2019 flyttar Kontaktcenter, kiosk och café.

Läs mer om ombyggnationen av Nyköpings lasarett.

Bron på Brunnsgatan repareras och ny infart till lasarettet skapas

Bron på Brunngsatan strax utanför entrén till Nyköpings lasarett ska repareras samtidigt som en ny infart till lasarettets framtida entré skapas. Arbetet utförs av Nyköpings kommun och kommer att ske under 2019 enligt planering. I och med ombyggnationen kommer den ena busshållplatsen att flyttas. 

Hållet_1.png

Ytan mellan Brunnsgatan/Nyköpingsån och Visornas väg/Folkungavallen ingår också i utvecklingsarbetet.

 

Kontakta oss

Nyköpings kommun

Christian Udin
Ostlänkenansvarig 
0155-24 83 85
christian.udin@nykoping.se

Region Sörmland

Katarina Josefsson
Enhetschef, Fastighetsservice Södra 
0155-24 58 14
katarina.josefsson@regionsormland.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: