Grannar som tillsammans övar att laga mat utan el. Foto: Melker Dahlstrand, MSB.

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs alltid vecka 39.

Beredskapsveckan är ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Veckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats.

Beredskapsveckan 2023

Årets tema är "Öva!" och en större satsning görs på kampanjen "Sju dagar" som handlar om att vara förberedd om krisen kommer. Fler hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. På msb.se/hemberedskap finns ett utbildnings- och övningsverktyg med praktiska och lärande inslag som kan genomföras individuellt, i familjen, föreningen, på arbetsplatsen med granner eller vänner.

 

Välkommen på öppet hus!

Den 1 oktober kl 11-15 är det öppet hus i multihallen på Rosvalla. Vi visar hur en trygghetspunkt kan se ut, tipsar om bra saker att ha i en krislåda och övar på hemberedskap. Är du intresserad av att engagera dig frivilligt? Passa på att ställa dina frågor till kommunen och Hemvärnet som också finns på plats. Välkommen!

 

Din egen krisberedskap

Alla medborgare har ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Det innebär att du ska ha en egen beredskap att klara dig i minst sju dygn. De flesta av oss ska kunna räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Det är bra att ställa iordning en krislåda hemma med saker som kan vara bra att ha. I MSB:s checklista finns tips på saker som är bra att ha hemma vid en kris. Tänk också på vad ni kan dela på och vad ni kan låna av varandra.

Kommunens ansvar

Alla myndigheter, kommuner och regioner i Sverige har ett ansvar att minska sårbarheter och kunna hantera kriser i vardagen, både i fredstid och vid krigsfara samt ytterst krig. Nyköpings kommun arbetar på många olika sätt för att skapa en trygg plats att bo, vistas och arbeta i. Som invånare i Nyköping är det också viktigt att du som privatperson är förberedd.

 

Viktig information

Broschyren "Om kriget eller krisen kommer"

Alla hushåll i Sverige fick broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad 2018. I broschyren får du reda på hur du kan förbereda dig på allt från extremt väder och it-attacker till militära konflikter.

Specialnummer av Nyköpings tidning

Nyköpings tidning delas ut till alla hushåll i kommunen. Nr 2 2023 är ett specialnummer med fokus på krisberedskap och totalförsvar. Tidningen innehåller viktig information om hur vi som medborgare kan förbereda oss inför kris eller krig. 

Öppna sidomeny