Meny

Samariten 1

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa en flexibel detaljplan med förutsättningar för parkeringshus som kan inkludera verksamheter och kontor.

Om planarbetet:

Strategienheten på samhällsbyggnad Nyköpings kommun ansökte 29 januari 2019 om planbesked för fastigheten Samariten 1 och Anderslund 1:27 m fl med syfte att pröva möjligheten att skapa en flexibel detaljplan med förutsättningar för parkeringshus som kan inkludera verksamheter och kontor. I samband med detta så behöver det göras en översyn av citkulationsplatsen Brunnsgatan/Blommenhovsvägen, samt in- och utfarter för tillkommande bebyggelse och lasarettets framtida huvudentré.

 

Planen berör norra delen av befintlig parkering som inte är utpekad i Nyköpings kommuns gällande fördjupad översiktsplan samt södra delen av befintlig parkering som är utpekad för stadsbebyggelse i den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings kommun.

 

Området fungerar som entré till Nyköping och ger det första intrycket av staden för besökare och pendlare. Närheten till Nyköpings resecentrum och det centrala läget i staden gör att det finns potential i området för utveckling som bidrar till effektivare användning.

 

Diarienr. SHB19/30

 

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2019 att planarbete för fastigheten Samariten 1 och Anderslund 1:27 m fl får inledas.

 

Planarbetet är just nu vilande i väntan på kontakt med privat byggaktör för samarbete om genomförande.

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Buhrgard

0155-24 80 00

samhallsbyggnad@nykoping.se

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: