Utveckling Stadsfjärden

Utveckling Stadsfjärden är ett projekt med målet att ta fram en handlingsplan för hur hamnen och dess olika funktioner kan utvecklas. Här hittar du vad som händer just nu samt de handlingar som hör till projektet. 

Hur kan vi lyfta fram Nyköping som en stad vid havet där närheten till och enkelheten att komma ut på havet möjliggörs? Hur kan Stadsfjärden utvecklas till en väldimensionerad småbåtshamn? Ett projekt som drivs av Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun startade våren 2019 för att ta fram en långsiktig lösning.

Projektets mål

Projektet ska leda fram till en långsiktigt och väl förankrad handlings- och tidsplan med investeringskalkyler och förslag på bland annat: 

  • Lokalisering och omfattning av Småbåtshamnar/marinor
  • P-platser och servicefunktioner för husbilar
  • Gästhamn, Sjömack, Båtramp samt Kallbad med beaktande av kommande exploateringar.

I lösningen ska det även ingå såväl en beskrivning av muddringsbehovet som en konsekvensbeskrivning av förslaget. Detaljplanen för delar av området tillsammans med gästhamnen, och hur det ska fungera med ramp och sjömack samt servicehus och plats för husbilar är delprojekt inom ramen för arbetet. Vattensportens hus, entréer till området och eventuell plats för ett kallbad är också delprojekt. Se skiss längre ner på sidan.

Vad händer just nu?

Under oktober levereras resultat av provtagningar som har gjorts på sedimenten i botten av Stadsfjärden. Därefter gör Nyköpings kommun en prioritering av var vi ska gå vidare med eventuella muddringar. 

Skiss över området och delprojekt

avgränsning_stadsfjärden.png

Delprojekten  

Färgerna för de olika delprojekten återspeglas i kartskissen här ovanför. 

delprojekt.png

Kontakta oss

Hans Welff
Markförvaltare och projektledare
Mark- och exploateringsenheten, Samhällsbyggnad

hans.welff@nykoping.se
0155 - 24 89 30

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: