Tyck till om Folkungavallen

Nu kan den som vill tycka till om hur idrottsplatsen Folkungavallen i centrala Nyköping bör utvecklas. Enkäten ligger uppe till och med 4 oktober.

Det finns inga beslut tagna än kring platsen men resultatet i enkäten blir bra input till fortsatta diskussioner om framtida utformning. Läs gärna mer om arbetet att utveckla Folkungavallen i nyheten från 4 september 2023.

Tyck till om Folkungavallen

Hur gammal är du?
Vad identifierar du dig som?
Tycker du att Folkungavallen bör utvecklas som mötesplats för Nyköpingsbor och besökare?
Hur använder du platsen idag?
Temat för området är hälsa. Vilka funktioner skulle du vilja se vid Folkungavallen i framtiden? Välj max tre:
Öppna sidomeny