Meny
flygplan_kväll.jpg

Resecentrum vid Stockholm Skavsta flygplats

En av de viktigaste anledningarna till byggnationen av Ostlänken, som riksdagen lyfter fram i sitt beslut, är att knyta samman en av Sveriges största flygplatser, Stockholm Skavsta flygplats, med Ostlänken. Vid Stockholm Skavsta flygplats ska en av de fem stationerna utmed Ostlänken byggas.

Att utveckla ett resecentrum och koppla samman terminaler för buss, järnväg och flyg är ett gemensamt arbete mellan Stockholm Skavsta Flygplats AB, Trafikverket och Nyköpings kommun. 

Gemensamt arbete fastställer järnvägens och stationens läge

Ett gemensamt arbete görs nu för att fastställa järnvägens läge i plan och höjd men även stationens läge och hur den kopplar samman med övriga delar. Det handlar mycket om hur övrig infrastruktur kopplas samman och hur det påverkar tillgängligheten, kapaciteten men platsen övriga utveckling. 

Utvecklingsprogram för området kring flygplatsen

Nyköpings kommun arbetar även med hur området kring flygplatsen och den kommande stationen kan utvecklas. Som grund tar kommunen fram en utvecklingsplan för området och platsen. Arbetet drivs parallellt med arbetet med järnvägsplanen. Utvecklingsprogrammet belyser möjligheterna med att utveckla flygplatsen och området omkring och ta vara på den effekt det innebär att förbinda Skavsta med Ostlänken.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Strategienheten

Björn-Emil Jonsson
Projektledare Ostlänken
bjornemil.jonsson@nykoping.se 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: