Ostlänken

Ostlänken planeras som en 16 mil dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Med Ostlänken ska du kunna åka snabbare, pålitligare och hållbart. 

Ostlänken är Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt och första delen av en ny stambana. Den nya järnvägen kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och minska restiden från Nyköping till Stockholm och Östergötland. Men kanske ännu viktigare, Ostlänken kommer att generera tillväxt för hela regionen.

Järnvägsplan Sillekrog-Sjösa ute för granskning

Mellan den 4 november och 4 december kan du lämna dina synpunkter på de färdiga förslagen för sträckan Sillekrog-Sjösa. Det är Trafikverket som genomför granskningen. Läs mer här. 

Regeringsbeslut om Ostlänken

I maj respektive juni 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet år 2018-2029 (i vilket Ostlänkens finansiering beslutades) samt så kallad tillåtlighet vilket innebär att Ostlänkens lokalisering är prövad enligt Miljöbalken. Ostlänken är fortsatt finansierad i Trafikverkets förslag till reviderad nationell plan. Den nya planen beslutades av regeringen i juni 2022 och gäller för perioden 2022-2033. 

Trafikverket planerar och bygger järnvägen

Nyköpings kommun svarar på utredningar och tillhandahåller underlag som Trafikverket behöver

Trafikverket är ansvarig myndighet för Ostlänken vilket innebär att det är Trafikverket som planerar och bygger järnvägen. 2017 startade byggnationen i och med att Kardonbanan i Norrköping började byggas. 

Läs mer om Nyköpings kommuns arbete med Ostlänken. Vi planerar också för två resecentrum:

Två resecentrum i Nyköpings kommun

Järnvägssträckning

Här nedan ser du en översiktskarta av Ostlänken och en översiktskarta av Ostlänken i Nyköpings kommun. Bilderna är Trafikverkets. På Trafikverkets webb finns även kartor per järnvägsplan. Här hittar du de senaste versionerna av dessa

Övergripande information om nya stambanor och de förväntade restidsvinsterna hittar du på Trafikverkets webbplats

Ostlänken i sociala medier och andra kanaler

Nyköpings kommun

Trafikverket

Kontakta oss

Samhällsbyggnad, Stadsbyggnadsenheten

Björn-Emil Tunebäck
Projektledare 
0155-24 75 62
bjornemil.tuneback@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny