Meny

Ostlänken

Ostlänken planeras som en 16 mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Med Ostlänken ska du kunna åka snabbare, pålitligare och hållbart. 

Ostlänken är Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt och första delen av en ny stambana för höghastighetståg. Den nya järnvägen kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och minska restiden från Nyköping till Stockholm och Östergötland. Men kanske ännu viktigare, Ostlänken kommer att generera tillväxt för hela regionen.

Regeringsbeslut om Ostlänken

I maj respektive juni 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet år 2018-2029 (i vilket Ostlänkens finansiering beslutades) samt så kallad tillåtlighet vilket innebär att Ostlänkens lokalisering är prövad enligt Miljöbalken. Ostlänken kommer till stor del kommer att kunna byggas i nära anslutning till E4. 

Trafikverket planerar och bygger järnvägen

Nyköpings kommun svarar på utredningar och tillhandahåller underlag som Trafikverket behöver

Trafikverket är ansvarig myndighet för Ostlänken vilket innebär att det är Trafikverket som planerar och bygger järnvägen. 2017 startade byggnationen i och med att Kardonbanan i Norrköping började byggas. 

Läs mer om Nyköpings kommuns arbete med Ostlänken. Vi planerar också för två resecentrum:

Två resecentrum i Nyköpings kommun

Ostlänken i sociala medier och andra kanaler

Nyköpings kommun

Trafikverket

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Strategienheten

Björn-Emil Jonsson
Projektledare 
0155-24 75 62
bjornemil.jonsson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: