Omlastningsstation för förpackningsavfall

En ny station för omlastning av förpackningar ska byggas nära Björshults avfallsanläggning. Omlastningsstationen ska tas i bruk senast vid årsskiftet, då kommunen tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningsavfall.

Regeringen har beslutat att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från och med 1 januari 2024. För att leva upp till de nya lagkraven behöver kommunen en omlastningsstation där det insamlade förpackningsavfallet ska omlastas och överlämnas för återvinning.

Omlastningsstationen behöver kunna hantera nuvarande mängd förpackningar men också vara tillräckligt stor för att klara en ökning. Fler kommer att sortera ut förpackningar i samband med att fastighetsnära insamling införs senast 1 januari 2027, och det genereras också större mängder förpackningar i takt med att kommunen växer.

Att anlägga stationen inne på Björshults avfallsanläggning är inte möjligt eftersom det är ont om plats där. Omlastningsstationen kommer istället att byggas på en yta som ligger utanför men i nära anslutning till avfallsanläggningen.

Kommunstyrelsen har beviljat medel för investeringen. Arbetet ska utföras under hösten och vara klart senast 31 december 2023.

 

Öppna sidomeny

Nyheter