Ledningsomläggningar Brunnsgatan

Befintliga ledningar läggs om i ny sträckning, som ett förberedande arbete inför breddning och sänkning av Brunnsgatan. Det är ledningar för vatten och avlopp men även för fjärrvärme, tele, kraft och fiber.

Status för arbetena

För aktuell info om pågående arbeten, läs här. 

Nyköpings kommuns upphandlade entreprenör Skanska utför arbetet med ledningsomläggningar. Arbetet startade i februari 2023 och beräknas vara slutförda i sin helhet under februari 2024. Områden där arbeten pågår kommer att vara inhägnade.  

Karta för arbetsområdet 

Ovanstående karta visar omfattning av arbetet. Det gula i kartan visar hur omfattande arbetet är. 

Ovanstående karta visar omfattning av arbetet. Det gula i kartan visar hur omfattande arbetet är. 

Så påverkas närboende av ledningsomläggningarna

Enskilda fastigheter kommer att påverkas olika av arbetena som utförs.

Det kommer att genomföras kontroller under arbetets gång för att säkerställa att arbetet genomförs enligt de villkor som finns i domen för tillfällig sänkning av grundvatten.

Nyköpings kommuns entreprenör Skanska kommer vid behov under arbetenas gång att informera enskilda fastigheter. Information sker via brev, kontakt direkt vid dörren, anslag vid arbetsområdet eller liknande.

Utskick till närboende

Inbjudan till öppet hus i Godsmagasinet 14 juni skickades ut till närboende. Här hittar du det.

Inför att arbetena startade skickades ett brev ut till närboende. Här hittar du det. 

Ytterligare ett brev gick ut vecka 7 inför kommande spontning i området. Läs det här. 

 

Kontakta oss

Tekniska divisionen

Kommunservice: 0155-24 88 00

E-post registrator: teknik@nykoping.se 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny