Ledningsomläggningar Brunnsgatan

Befintliga ledningar måste läggas om i ny sträckning, som ett förberedande arbete inför breddning och sänkning av Brunnsgatan. Det är ledningar för vatten och avlopp men även för fjärrvärme, tele, kraft och fiber.

För aktuell info om pågående arbeten, läs här. 

Nyköpings kommuns upphandlade entreprenör Skanska utför arbetet med ledningsomläggningar. Arbetet startar i februari 2023 och beräknas vara slutförda i sin helhet under februari 2024. Områden där arbeten pågår kommer att vara inhägnade.  

Karta för arbetsområdet 

Det inringade området visar var arbetena startar. Det gula i kartan visar hur omfattande arbetet är. 

Ovanstående karta visar omfattning av arbetet: Det inringade området visar var arbetena startar. Det gula i kartan visar hur omfattande arbetet är. 

Så påverkas närboende av ledningsomläggningarna

Enskilda fastigheter kommer att påverkas olika av arbetena som utförs.

Innan vi genomför arbeten som kan innebära exempelvis vibrationer eller behov av tillfällig grundvattensänkning kommer en besiktning av berörda fastigheter att genomföras.

Besiktningen kommer att genomföras av Nyköpings kommun med hjälp av besiktningsmän från Arqly. Aktuellt i ett första skede är fastigheter i direkt anslutning till det område vi påbörjar arbete i, se karta. Besiktningsman kommer att kontakta berörda fastighetsägare och genomföra besiktning under vecka 7.

Det kommer att genomföras kontroller under arbetets gång för att säkerställa att arbetet genomförs enligt de villkor som finns i domen för tillfällig sänkning av grundvatten.

Nyköpings kommuns entreprenör Skanska kommer vid behov under arbetenas gång att informera enskilda fastigheter. Information sker via brev, kontakt direkt vid dörren, anslag vid arbetsområdet eller liknande.

Kontakta oss

Tekniska divisionen

Kommunservice: 0155-24 88 00

E-post registrator: teknik@nykoping.se 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny