Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Målet är en säker och tillgänglig station där det blir enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa smidigt, grönt och tryggt.

Nyköpings resecentrum planeras vid bangårdsområdet, mellan Brunnsgatan och nuvarande stationsbyggnad. Byggstart sker 2022 för det gemensamma arbetet med Trafikverket. Byggskedet kommer att pågå cirka 5 år. Vissa delar byggs av Trafikverket, vissa av Nyköpings kommun. I det här projektet samarbetar vi tillsammans med Trafikverket, Region Sörmland och Jernhusen.

Aktuellt

Ledningsomläggningar

Som ett förberedande arbete inför breddning och sänkning av Brunnsgatan måste befintliga ledningar läggas om i ny sträckning. Det gäller ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme, tele, kraft och fiber. Läs mer här.

Fastighetsnära åtgärder för bullerberörda fastigheter

Nyköpings kommun skickade ut ett erbjudande om bullerskyddsåtgärder till berörda fastigheter i november 2022. De fastigheter som omfattas av erbjudandet kommer att kontaktas och åtgärder påbörjas under 2023 i överenskommelse mellan kommunens entreprenör och respektive fastighetsägare. Läs mer här

Sanering av bangårdsområdet 

Inför byggnationen av Nyköpings resecentrum behöver marken vid stationsområdet saneras. Arbetet med saneringen har pågått under 2021 och 2022 och är nu klart. Läs mer här.

Bilder på resecentrum

Ta del av illustrationer över hur Nyköpings resecentrum kommer att se ut.

Handlingar

Ta del av detaljplaner och samtliga handlingar.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar

 

Kontakta oss

Frågor om projektet:

Johan Dahlrot
Projektledare Nyköpings resecentrum
0155-24 88 00
johan.dahlrot@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny