Nyköpings resecentrum

Underrubrik saknas

Så här blir Nyköpings resecentrum 

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Målet är en säker och tillgänglig station där det blir enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa smidigt, grönt och tryggt.

Nyköpings resecentrum ska ligga vid bangårdsområdet, mellan Brunnsgatan och nuvarande stationsbyggnad. Byggstart skedde 2022 för det gemensamma arbetet med Trafikverket. Byggskedet pågår cirka 5 år. Vissa delar byggs av Trafikverket, vissa av Nyköpings kommun. I det här projektet samarbetar vi tillsammans med Trafikverket, Region Sörmland och Jernhusen.

Aktuellt

2023-08-21:

Aktuellt för arbetet med ledningsomläggningarna vid Brunnsgatan
Hittar du här.

Ledningsomläggningar

Som ett förberedande arbete inför breddning och sänkning av Brunnsgatan måste befintliga ledningar läggas om i ny sträckning. Det gäller ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme, tele, kraft och fiber. Läs mer här.

Flytt av busshållplatser

Vid byggnation av Nyköpings resecentrum behöver nuvarande busshållplatser på Södra Bangårdsgatan flyttas till Borgaregatan och Järnvägsgatan. I samband med flytt av busshållplatserna anläggs en gång- och cykelväg utmed delar av Borgaregatan.

Arbeten med att flytta busshållplatserna samt anläggande av gång- och cykelväg kommer att pågå mellan april och november 2023. I samband med starten skickades ett brev ut till närboende, här hittar du det digitalt.

Fastighetsnära åtgärder för bullerberörda fastigheter

Nyköpings kommun utför bullerskyddsåtgärder till berörda fastigheter under 2023. Läs mer här

Bilder på resecentrum

Ta del av illustrationer över hur Nyköpings resecentrum kommer att se ut.

Handlingar

Ta del av detaljplaner och samtliga handlingar.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar

 

Kontakta oss

Frågor om projektet:

Tekniska divisionen
Kommunservice: 0155-24 88 00
E-post registrator: teknik@nykoping.se 


Projektledare Nyköpings resecentrum: Johan Dahlrot


 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny