Meny

Nyköpings resecentrum

Underrubrik saknas

Nyköpings resecentrum planeras vid bangården där järnvägsstationen ligger idag. Preliminär byggstart sker 2022 för det gemensamma arbetet med Trafikverket. Innan dess ska marken saneras vilket ska utföras av Jernhusen. Nyköpings kommun ska också genomföra en del förberedande arbeten som sker 2020-2021.

Byggskedet kommer att pågå från 3 till 5 år beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt. Vissa delar byggs av Trafikverket, vissa av Nyköpings kommun.

Status i projektet

Under hösten och vintern 2018 och början av 2019 sammanställer planarkitekter på Samhällsbyggnad de yttranden som kom in under granskningsperioden för detaljplanen. Det görs också kompletterande utredningar och gemensamma arbeten med Trafikverket, bland annat kompletterande markundersökningar. Därefter väntar beslut och antagande av detaljplanen i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden och sen följer beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Skisser och vanliga frågor

Ta del av följande:

Ett urval av illustrationer

Vanliga frågor och svar

Detaljplanesidan (med samtliga handlingar)

Välkommen till Nyköping! Inom några år möts tågresenärer av ett modernt resecentrum mitt i stan. Illustrationer: Sweco Architects

Välkommen till Nyköping! Inom några år möts tågresenärer av ett modernt resecentrum mitt i stan. Illustrationer: Sweco Architects

Ett centralt resecentrum

Planeringen att bygga ett resecentrum har pågått sen 2006. Arbetet avstannade under en period men återupptogs med full kraft 2015. Den politiska ambitionen har ända sen start varit att skapa ett centralt beläget resecentrum som är lättillgängligt för så många som möjligt och som knyter ihop kollektivtrafiken och staden.

Tidigare arbete i projektet

Här kan du läsa om arbetet som ligger till grund för projektet: samråden och granskningen samt dialogen om Nyköpings resecentrum 2016. 

Samarbeten

I det här projektet samarbetar vi tillsammans med Trafikverket, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Jernhusen.

Kontakta oss

Frågor om projektet:

Christian Udin
Ostlänkenansvarig 
0155-24 83 85
christian.udin@nykoping.se

Johan Dahlrot
Projektledare Nyköpings resecentrum
0155-24 82 22
johan.dahlrot@nykoping.se

Frågor om detaljplanen:

Sara Rangensjö
Planarktitekt
0155-24 80 00
sara.rangensjo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: