Ny återvinningscentral

Nyköpings kommun planerar att anlägga en ny återvinningscentral vid Arnö, ca 4 km söder om Nyköpings centrum.

 

 

 

Varför en ny återvinningscentral?

  • Björshult avvecklas. Den nya återvinningscentralen ska ersätta den befintliga anläggningen vid Björshult, som kommer att avvecklas. Avvecklingen beror på att Björshultsanläggningen är belägen på en deponi där sluttäckning pågår.
  • Ökad kapacitet. Med en ny återvinningscentral kan kommunen även öka kapaciteten och möta framtida behov av avfallshantering i takt med att kommunen växer och får fler invånare.
  • Ökad återanvändning. Anläggningen ska ge bättre möjligheter för att lämna föremål till återanvändning. Därför planerar vi även för ett återbruk - en mottagning för begagnade möbler och andra föremål som är i användbart skick. Planeringen för återbruk har kopplingar till förstudien för återbruksprofil på Öster.

Vad har hänt och vad händer?

  • Kommunen ansökte under hösten 2020 om tillstånd enligt miljöbalken till anläggande och drift av den nya återvinningscentralen. Det innefattar tillstånd till mottagning, sortering och lagring av icke farligt avfall och farligt avfall samt yrkesmässigt förberedande av avfall för återanvändning. 
  • Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Uppsala län beslutade att bevilja tillståndet 24 november 2021.
  • Under 2022 gjordes förberedelser för upphandling av detaljprojektering.
  • Detaljprojektering sker under vintern 2022/2023. 

Tidsplan

Tidpunkten för byggstart är inte satt. Mer information kommer. 

Öppna sidomeny

Nyheter