Ny återvinningscentral

Nyköpings kommun planerar att anlägga en ny återvinningscentral vid Arnö, ca 4 km söder om Nyköpings centrum.

Varför en ny återvinningscentral?

 • Björshult avvecklas. Den nya återvinningscentralen ska ersätta den befintliga anläggningen vid Björshult, som kommer att avvecklas. Avvecklingen beror på att Björshultsanläggningen är belägen på en deponi där sluttäckning pågår.
 • Ökad kapacitet. Med en ny återvinningscentral kan kommunen även öka kapaciteten och möta framtida behov av avfallshantering i takt med att kommunen växer och får fler invånare.
 • Ökad återanvändning. Anläggningen ska ge bättre möjligheter för att lämna föremål till återanvändning. Därför planerar vi även för ett återbruk - en mottagning för begagnade möbler och andra föremål som är i användbart skick. Planeringen för återbruk har kopplingar till förstudien för återbruksprofil på Öster.

 

image30wvk.png

Placeringen av den nya återvinningscentralen är på Tillverkarvägen på södra Arnö, intill den fastighet där kommunens IT-avdelning och Tekniska divisionen har sina lokaler. Infart sker från Tillverkarvägen.

Tidplan - vad har hänt och vad händer?

 • Kommunen ansökte under hösten 2020 om tillstånd enligt miljöbalken till anläggande och drift av den nya återvinningscentralen.
 • Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Uppsala län beslutade att bevilja tillståndet 24 november 2021.
 • Under 2022 gjordes förberedelser för upphandling av detaljprojektering.
 • Kommunstyrelsen beslutade 3 april 2023 att bevilja medel för färdigställande av detaljprojektering. 
 • Detaljprojektering pågår från vår till höst 2023. I och med detaljprojektering görs en ny kostnadsberäkning. Mot slutet av perioden lämnas en ansökan om bygglov in.
 • Ambitionen är att upphandla en entreprenör för byggnation av återvinningscentralen under vintern 2023/24.
 • Under våren 2024 avser vi att starta byggnationen. Byggtiden beräknas vara cirka 1-1,5 år.
 • Den nya återvinningscentralen beräknas tas i bruk under år 2025.  Fram till dess kommer Björshults återvinningscentral fortsätta att vara öppen.
Öppna sidomeny

Nyheter