Meny

Horsvik

Horsvik är ett av Sörmlandskustens väl bevarade skärgårdshemman där det känns som att tiden i vissa fall stått stilla sedan 1950-talet. Här kan du vandra, bada, fiska och njuta av lugnet i skärgården.

Horsvik är ett väl bevarat skärgårdshemman med intakt gårdsstruktur. Området är rikt på växt- och djurarter som hör hemma i äldre kulturlandskap och är därför ett viktigt område att bevara för den biologiska mångfalden. 

Horsvik blir naturreservat

Projektet syftar till att långsiktigt skydda och sköta gården Horsvik med tillhörande öar och vattenområde så att natur- och kulturvärden bevaras och utvecklas. Området ska göras tillgängligt för allmänheten för att skapa ett attraktivt, tillgängligt och levande besöksmål. Horsvik ska få ett långsiktigt skydd som naturreservat med en skötsel som bevarar dess höga natur- och kulturvärden. Det ska i framtiden även kunna användas som en pedagogisk resurs för lärande om Östersjön, kulturlandskap, biologisk mångfald med mera.

Nationella miljömål

Naturreservatet kommer att bidra till att uppnå flera nationella miljömål som Hav i balans, Levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap. Projektet syftar även till att bidra till de nationella friluftslivsmålen som Skyddad natur som resurs för friluftsliv och Tillgänglig natur för alla.

Långsiktigt syftar projektet till att fler får kunskap om natur- och kulturvärden som finns i ett område längs Sörmlandskusten. 

Alla får besöka Horsvik 

Projektet syftar också till att underlätta för fler att besöka kusten och skärgården. Allmänheten välkomnas till Horsvik och området ska vara en resurs för utomhuspedagogisk verksamhet. Här ska besökarna kunna uppleva lugnet och en vacker del av den sörmländska skärgården.

Bakgrund 

Nyköpings kommun köpte fastigheten Horsvik av Studsvik AB under hösten 2018. Här kan du läsa om beslutet i Kommunfullmäktige. Lantmäteriförrättning blev i februari 2020. Kommunen har för avsikt att skydda området långsiktigt som naturreservat och tillgängliggöra området för allmänheten.

Planer för Horsvik

 • Bildat Horsviks naturreservat 8 september 2020. Här kan du läsa om beslutet i Kommunfullmäktige.
 • Nya stängsel för får och kor under våren 2020
 • Anläggande av en besöksparkering hösten 2020, blir klar till nästa säsong
 • Gränsmarkera och skylta det ca 100 ha stora naturreservatet 
 • Skyltning av natur- och kulturvärden
 • En snorkelled anläggs i ett av de finare grunda vattenområdena i området
 • Anläggande av självstängande grindar och passager tillgängliga för barnvagn, rollator och rullstol till de olika delarna av reservatet 
 • Bänkbord vid fikaplatser, några blir tillgänglighetsanpassade
 • Anlägga besöksbrygga med förtöjningsmöjligheter
 • Upprustning av betesmarker och befintliga trädgårdar
 • Upprustning av gårdens byggnader

Hitta hit och parkering

Horsvik ligger en bit från väg 219 mot Studsvik, direkt norr om Studsviks brygga, sydost om Studsvik och Hagavägen, två kilometer rakt norr om Naturum Stendörren. 

Horsvik har i dagsläget ingen iordningsställd parkering och parkeringen vid Studsviks brygga är privat. Buss 554 tar dig från Nyköping till Studsvik och sedan är det 800 meters promenad ner till området.

Vänligen respektera att det är privat parkering vid Hagavägen och Studsviks brygga.

Hjälp oss att bli bättre

1. Varför besökte du Horsvik idag?
2. Hur reste du till Horsvik?
3. Vad är det bästa med Horsvik?

Kontakta oss

Frågor kan besvaras av Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten,
tfn 0155-24 80 00
eller e-post: samhallsbyggnad@nykoping.se

Kommunekologer
Bjarne Tutturen
Stefan Andersson
Elin Hultman

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: