Meny
Fyrverkeri

Fyrverkerier

Det finns regler för hur fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas. Du som ska sälja eller använda fyrverkerier behöver tillstånd.

Här är det alltid förbjudet att använda fyrverkerier:

  • Västra Storgatan
  • innetorgen i köpcentren Västerport, Nyckeln, Cityarkaden och Pål Ljungs hage
  • Stora torget inkl Stadshustrappan och Smörtorget
  • Östra Storgatan
  • järnvägsstationen inkl gångtunneln och perrongerna vid järnvägsspåren
  • fastigheterna Hållsta 3 (Lasarettsområdet) och Samariten 1 (psykiatriska kliniken)
  • inom passagerarterminalerna på Stockholm Skavsta flygplats inkl på- och avstigningsområdena framför dessa

Du behöver tillstånd

Tillstånd från polisen behövs alltid om du vill skjuta fyrverkeriraketer inom övriga delar av centrala Nyköping än de som är angivna ovan. Ta del av karta över Nyköping.

Inom övriga delar av kommunen kan tillstånd också krävas.

Du söker tillstånd hos polisen.

Du kan läsa om vad som gäller i Nyköping i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.

Ska du sälja fyrverkerier?

Om du ska sälja och förvara fyrverkerier krävs handelstillstånd. Ansök om tillstånd hos Sörmlandskustens räddningstjänst.

Nya regler för fyrverkeriraketer med styrpinne

Från 1 juni 2019 gäller nya regler för fyrverkerier med styrpinne.

Du som vill köpa, inneha och använda fyrverkeriraketer med styrpinne behöver tillstånd och för att få tillstånd krävs särskild utbildning av godkänd utbildningssamordnare.

Reglerna har skärpts för att fyrverkeriraketer med styrpinne står för mer än hälften av de bränder och personskadeolyckor som orsakas av fyrverkeri. 

Återvinning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

Fyrverkerier, raketer, nödbloss och andra pyrotekniska varor lämnas in till Polisen. Tomhylsor sorteras som metall på återvinningscentral. Avskjutna fyrverkerier och raketer sorteras som restavfall i gröna kärlet.

Checklista för ett säkert fyrverkeri

Checklista för vad du ska tänka på om du använder fyrverkerier.