Explosiv vara

Hanterar du brandfarlig vara i din verksamhet? Då behöver din verksamhet ett tillstånd för hanteringen.

Vad är en explosiv vara?

Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning (PU).

Vad innebär hantering?

Hantering av explosiv vara delas in i olika hanteringstyper. Du kan behöva söka flera typer av tillstånd samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.

Se lagkravet om tillstånd i 16 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Olika tillstånd

 • Förvärv och innehav
  Detta tillstånd ska du söka om du köper in eller äger explosiva varor. Det finns två varianter av förvärv och förvaring:

  Antingen köper du explosiv vara och förbrukar direkt, till exempel vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd till förvaring.

  Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.
 • Förvaring
  Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd till förvaring själv.
 • Handel
  Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor, till exempel om du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

 • Överföring inom Sverige
  Detta tillstånd behöver du som köper vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Ansökan om tillstånd

I kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta är det Sörmlandskustens räddningstjänst som hanterar din ansökan och utfärdar tillstånd för hantering av explosiva varor.

Ansökningsprocessen

 1. Fyll i ansökningsblankett för explosiv vara eller ansökningsblankett för tillstånd för försäljning av fyrverkerier med dina uppgifter.
  I vägledningsdokumenteten för explosiv vara eller försäljning av fyrverkerier kan du få stöd i vilka uppgifter som räddningstjänsten behöver för att behandla din ansökan. Blankett för att anmäla föreståndare hittar du under rubriken ”föreståndare” nedan.
 2. Skicka in ansökan till Sörmlandskustens räddningstjänst. Uppgifterna finns angivna på ansökningsblankettens sista sida.
 3. Du får en bekräftelse på att din ansökan mottagits.
 4. Räddningstjänsten granskar ansökan. Behövs fler uppgifter för att kunna utfärda tillståndet kan du behöva komplettera din ansökan. Räddningstjänsten kontaktar dig då och meddelar vad som saknas. Handläggningstiden är upp till tre månader efter att en komplett ansökan har kommit in, så tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan hanteringen startar.
 5. Ett tillstånd utfärdas eller så ges ett avslag på ansökan.
 6. Räddningstjänsten genomför ett avsynings-/kontrollbesök på platsen där verksamheten ska bedrivas. Du får inte påbörja hanteringen av brandfarliga varor innan kontrollen är genomförd.
 7. En faktura skickas till dig.

Kom håg att din hantering kan kräva flera tillstånd! 

Andra tillstånd

Föreståndare

Det ska finnas en eller flera föreståndare utsedda för hanteringen. Den som ansvarar för tillståndet ska utse föreståndare, vilka ska godkännas av räddningstjänsten. Föreståndare ska utses innan hanteringen av brandfarlig vara påbörjas.

Blanketten med uppgifter om föreståndare (inklusive kontaktuppgifter) ska skickas till Sörmlandskustens räddningstjänst. Om ny föreståndare utses ska du söka tillstånd om godkännande av föreståndare.

Se lagkravet om föreståndare i 9 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Avgift för tillståndet

Grundavgiften för ett tillstånd är 2 619 kronor. Ett tillstånd beräknas ta minst 3 timmar att hantera för oss. Om ytterligare tid krävs tillkommer en timavgift på 873 kronor (varje påbörjad halvtimme).

I hanteringen ingår diarieföring, handläggning och kontroll.

För övriga uppgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor tar vi ut en kostnad för den tid vi arbetar och därefter varje påbörjad halvtimme.

Se lagstödet om avgifter i 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

När hanteringen upphör

Om du har ett tillstånd för explosiva varor men av någon anledning kommer att sluta med det ska du meddela detta till Sörmlandskustens räddningstjänst. Det kan vara till exempel då en verksamhet läggs ner.

Använd blankett Upphörd hantering av explosiv vara för att anmäla att du inte längre hanterar explosiva varor.

Ytterligare vägledning

Om expolsiva varor på MSB:s webbplats 

MSB:s handbok Förvaring av explosiva varor

MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 10
raddningstjansten@nykoping.se

Kontaktformulär