Nyköpings brandstation

På brandstationen i Nyköping arbetar heltidsstyrkan och administrativ personal. Härifrån utgår även Nyköpings beredskapsbrandmän. Vi delar brandstationen tillsammans med medarbetare på division Social omsorg i Nyköpings kommun.

I Nyköping finns vår heltidsstyrka med 26 brandmän dygnet runt hela året.

Räddningstjänstens säkerhetssamordnare, brandingenjörer, brandinspektörer, utbildare och experter på kris och beredskap finns också i huset, tillsammans med larmoperatörer, hemtjänstens nattpatrull och joursjuksköterskor från Social omsorg i Nyköpings kommun. 

Brandstationen är byggd i fem våningar inklusive vagnhall i bottenvåning.  Brandstationens räddningscentral inryms i en sambandscentral med ett så kallat stabstorg, verksamhetsrum, konferensrum och diverse tekniska utrymmen. Där finns även Social omsorgs samordningscentral som sköter kommunens trygghetslarm dygnet runt.

Räddningscentralen kan även användas för krisledning av andra enheter inom kommunen och av våra samverkanskommuner, Oxelösund, Trosa och Gnesta. 

Brandstationen invigdes den 11 november 2011. 

Samverkan ger vinster

Att två verksamheter inom kommunen kan samverka och använda inte bara gemensamma lokaler utan också teknik och fordon är en vinst på flera sätt. Flera larm inom kommunen till exempel felanmälan kommer att samlokaliseras till samordningscentralen och det gör att medborgare endast har ett telefonnummer att ringa. Fordon och material är andra delar som kan användas gemensamt vilket håller nere kostnaderna.

Eftersom brandstationen har egen reservkraft är det en bra plats för kommunens backupserver.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 10
raddningstjansten@nykoping.se

Kontaktformulär