Internt skydd

Vi arbetar med det interna skyddet, inklusive försäkringsfrågor, i Nyköpings kommun. Målet med arbetet är att den kommunala verksamheten ska kunna pågå med ett minimum av driftstörningar, olyckor och skador.

Kommunens försäkringsskydd och skadeståndshandläggning ingår också i det interna säkerhetsarbetet. Inriktningen är att minska antalet skadetillfällen inom all kommunal verksamhet.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 10
raddningstjansten@nykoping.se

Kontaktformulär