Är du vår nästa brandman?

Som brandman i beredskap är du med och bidrar till trygghet och säkerhet i samhället, där du bor eller arbetar. Som brandman i beredskap blir du en del av Sörmlandskustens räddningstjänst och du kommer göra nytta!

Som brandman i beredskap, eller räddningspersonal i beredskap som det också kallas, har du har vanligtvis en annan huvudarbetsgivare men kan rycka ut när larmet går. Du blir en viktig resurs i samhället och en tillgång i säkerhetsarbetet på ditt jobb. 

Som brandman i beredskap har du schemalagd beredskap som varierar beroende på vilken station du arbetar på. Du ska kunna åka på larm från brandstationen inom 5-10 minuter. 

Till stor del arbetar du med samma uppdrag som en heltidsbrandman när det gäller utryckning. Du kan även ha rollen som styrkeledare.

Läs mer om hur du söker till oss.

Vi utbildar dig

Du får den utbildning och övning du behöver av oss. Först en grundutbildning och inom en tvåårsperiod får du gå en utbildning på sammanlagt 6 veckor på någon av Myndigheten för samhällskydd och beredskaps skolor (MSB). Läs mer om utblidningen på MSB:s webbplats.

Du får lön från oss under utbildningarna och vid olika övningar, som oftast är på kvällstid.

Vi står också för huvuddelen av körkortsutbildningen för C-behörighet (tungt fordon). 

Det finns möjlighet att börja arbeta även innan utbildningen.

Du genomför regelbundet interna utbildningar och övningar.  

De flesta övningspass är förlagda till kvällstid eller någon helg. Vi står för stora delar av körkortsutbildningen för C-behörighet om du inte redan har det.

Du får lön av oss under samtliga utbildningar och övningar.

Hur ofta går larmet?

I genomsnitt får vår beredskapspersonal tre larm/vecka. Antalet är något lägre i Gnesta och Nävekvarn jämfört med Trosa och Oxelösund. Varje insats varar i snitt ca 30-45 min, därefter ingår återställningsarbete på stationen. 

Cirka 65 procent av larmen sker någon gång mellan kl. 8.00 och 20.00. Denna statistik har varit relativt konstant de senaste åren.

Anställningsform och ersättning

Du anställs enligt avtalet RiB 17. Du får en fast ersättning per beredskapsvecka. Utöver det får du timersättning för utryckning och övningar och ersättning för fysträning, två arbetstimmar/månad. Alla som arbetar som deltidsbrandmän deltar i en längre lördagsövning varje vår och höst. Vi betalar också lön under den tid du utbildar dig.

Läs mer om hur det är att arbeta som brandman i beredskap på MSB:s webbplats.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 10
raddningstjansten@nykoping.se

Per Andersson
0155-24 75 12
per.andersson@nykoping.se

Kontaktformulär