Kommunen tar över ansvaret för insamling av förpackningar

Det ska bli enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall, så att mer kan återvinnas. Den förra regeringen tog beslut om förändringar som ska ske stegvis de kommande åren.

Det här kommer att hända:

  • Den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll.
  • Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll kunna lämna förpackningsavfall nära bostaden.

Med förpackningsavfall menas pappers-, plast- och metallförpackningar samt förpackningar av färgat och ofärgat glas.

Genom förändringen skapas en sammanhållen avfallshantering där kommunen har ansvaret för all insamling. Det blir då lättare för medborgarna att veta vart de ska vända sig med frågor. Tidigare har insamlingen av förpackningsavfall skötts av producenterna via Förpackningsinsamlingen FTI medan kommunen har ansvarat för insamling av matavfall, restavfall samt returpapper.

Nu pågår planering och aktiviteter för att kommunen ska kunna ta över insamlingsansvaret för förpackningar på ett sätt som blir smidigt för alla. Vi kommer att informera mer om förändringarna vartefter planeringen går framåt.

Hur ändras förpackningsinsamlingen för flerbostadshus?

Den 1 januari 2024 tar kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar. Det innebär att kommunen tar över ansvaret för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar i flerbostadshus och samfälligheter eller motsvarande, oavsett vilken entreprenör som hämtat där tidigare.

Kommunen tar samtidigt över ansvaret för återvinningsstationerna (som idag sköts av Förpackningsinsamlingen FTI). Hushållen kan fortsätta att sortera sina förpackningar och lämna på återvinningsstationer som tidigare.

Obligatoriska uppgifter om insamling av förpackningsavfall från flerbostadshus

För att övergången ska gå smidigt och kunna fortsätta utan uppehåll behöver vi få in uppgifter om förpackningsavfall från alla hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller motsvarande. Uppgifterna ska lämnas in av dig som ansvarar för avfallshanteringen. Vi behöver ditt svar senast 4 oktober 2023. 

Här rapporterar du in uppgifter om förpackningsinsamlingen i din fastighet

Obs! Om du har flera fastigheter, ladda istället hem excelfilen via knappen nedan och mejla den ifylld till e-postadressen som vi anger i filen.

Excel-fil för dig som har flera fastigheter

Informationsmöte om förpackningsinsamling i flerbostadshus

Vi vill också passa på att bjuda in till ett informationsmöte om förpackningsinsamling för flerbostadshus. Informationen är för dig som ansvarar för avfallshanteringen i fastigheten. Vi erbjuder information i två olika versioner; en för er som redan har insamling av förpackningar och en för er som INTE har förpackningsinsamling i fastigheten idag. Inbjudan har även gått ut via post.

För dig som redan har insamling av förpackningar i din fastighet
Välkommen måndag 2 oktober 17.00-18.00 eller fredag 6 oktober 8.00-9.00 (samma info vid båda tillfällen, välj det som passar dig bäst). Ingen föranmälan krävs.
Plats: Hörsalen, Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2, Nyköping.

För dig som INTE har insamling av förpackningar
Välkommen tisdag 3 oktober 17.00-18.00 eller måndag 9 oktober 14.00-15.00 (samma info vid båda tillfällen, välj det som passar dig bäst). Ingen föranmälan krävs.
Plats: Hörsalen, Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2, Nyköping.

Hur ändras förpackningsinsamlingen för villahushåll?

Den 1 januari 2024 tar kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar. Det innebär att kommunen tar över ansvaret för återvinningsstationerna (som idag sköts av Förpackningsinsamlingen FTI). Hushållen fortsätter att sortera sina förpackningar och lämna på återvinningsstationer som tidigare.

Från 1 januari 2027 ska alla hushåll kunna lämna förpackningsavfall på den plats där kommunen redan samlar in mat- och restavfall. I Nyköping har det tagits ett inriktningsbeslut om att ha insamling i fyrfackskärl hos villahushållen. Det skulle innebära att varje hushåll får två kärl med fyra fack vardera och alltså kunna lämna åtta olika avfallsslag vid den egna bostaden (restavfall, matavfall, pappers- plast- och metallförpackningar, färgat och ofärgat glas samt returpapper). Läs mer om inriktningsbeslutet för fyrfackskärl här.

Vad är syftet med de nya bestämmelserna för förpackningar?

• Öka återvinningen av förpackningar.
• Effektivisera genom att samordna insamlingen av förpackningar med insamling av matavfall, restavfall samt returpapper.
• Minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.
• Säkerställa att förpackningsavfall tas hand om på ett sätt som är bra för miljö och hälsa.

Öppna sidomeny