Meny

Nyköpings resecentrum

På Nyköpings resecentrum blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil. Det ska vara en plats som upplevs som trygg och säker och som ska uppfylla våra behov kopplade till resor. Byggstart är planerad till  2022.

Nyköpings resecentrum planeras vid bangårdsområdet, mellan Brunnsgatan och nuvarande stationsbyggnad. Preliminär byggstart sker 2022 för det gemensamma arbetet med Trafikverket. Innan dess ska marken saneras vilket utförs av Jernhusen. Nyköpings kommun genomför också en del förberedande arbeten inklusive marktekniska undersökningar 2020-2021.

Byggskedet kommer att pågå från 3 till 5 år beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt. Vissa delar byggs av Trafikverket, vissa av Nyköpings kommun.

Status i projektet

Skisser och vanliga frågor

Ta del av följande:

Ett urval av illustrationer

Vanliga frågor och svar

Detaljplanesidan (med samtliga handlingar)

Välkommen till Nyköping! Inom några år möts tågresenärer av ett modernt resecentrum mitt i stan. Illustrationer: Sweco Architects

Välkommen till Nyköping! Inom några år möts tågresenärer av ett modernt resecentrum mitt i stan. Illustrationer: Sweco Architects

Ett centralt resecentrum

Planeringen att bygga ett resecentrum har pågått sen 2006. Arbetet avstannade under en period men återupptogs med full kraft 2015. Den politiska ambitionen har ända sen start varit att skapa ett centralt beläget resecentrum som är lättillgängligt för så många som möjligt och som knyter ihop kollektivtrafiken och staden.

Tidigare arbete i projektet

Här kan du läsa om arbetet som ligger till grund för projektet: samråden och granskningen samt dialogen om Nyköpings resecentrum 2016. 

Samarbeten

I det här projektet samarbetar vi tillsammans med Trafikverket, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Jernhusen.

Kontakta oss

Frågor om projektet:

Johan Dahlrot
Projektledare Nyköpings resecentrum
0155-24 82 22
johan.dahlrot@nykoping.se

Frågor om detaljplanen:

Sara Rangensjö
Planarktitekt
0155-24 80 00
sara.rangensjo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: