Meny

Synpunkter på bygglovsärenden

Här hittar du information om ärenden som är ute på annons i Sörmlands Nyheter.

Ansökan om bygglov för uppförande av
26 st tvåbostadshus och förråd

Fastighet: Bönsta 6:3
Ärendenummer: B 2020-000123

En ansökan om bygglov för uppförande av 26 st tvåbostadshus och förråd har kommit in till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget avviker från detaljplan P12-9. Om du är berörd sakkägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 27 Juli 2020 till:
bygglov@nykoping.se 
eller
Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

Ta del av handlingarna.

För frågor om ärendet, kontakta Bygglovenheten på e-post, bygglov@nykoping.se
eller telefon 0155-24 82 50.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabb hantering, skicka e-post. Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

Telefontider under sommaren, vecka 26 till och med vecka 33  måndag, tisdag, torsdag och fredag                                                            kl 9:00-12:00

Ordinarie telefontider
Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 13:00-16:00

 

 

Bokade telefontider
Du kan också be oss ringa upp dig. Skicka e-post med namn, telefonnummer, vad det gäller och när du vill bli uppringd så kontaktar vi dig. Ange gärna fastighet eller gatuadress.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: