Meny

Synpunkter på bygglovsärenden

Här hittar du information om ärenden som är ute på annons i Södermanlands nyheter (SN).

Ansökan om bygglov för uppförande av mast samt teknikbodar

Fastighet: Kila-Hässelby 1:1
Ärendenummer: B 2020-000901

En ansökan om bygglov för uppförande av en 72 meter hög stagad mast samt 2 teknikbodar har inkommit till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 23 november 2020 till:
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad,
Bygglovenheten, 611 83 Nyköping
eller bygglov@nykoping.se

Ta del av handlingarna:

S420107@nyk20101507091

S420107@nyk20101507092

S420107@nyk20101507093

S420107@nyk20101507094

S420107@nyk20101507095

Frågor om ärendet

Kontakta Bygglovenheten e-post, bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabb hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag och fredag
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdag
kl 13:00-16:00

Torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15:00-19:00
Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: