Meny

Synpunkter på bygglovsärenden

Här hittar du information om ärenden som är ute på annons i Södermanlands nyheter (SN).

Ansökan om bygglov för uppförande av mast samt teknikbodar

Fastighet: Kila-Hässelby 1:1
Ärendenummer: B 2020-000901

En ansökan om bygglov för uppförande av en 72 meter hög stagad mast samt 2 teknikbodar har inkommit till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 23 november 2020 till:
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad,
Bygglovenheten, 611 83 Nyköping
eller bygglov@nykoping.se

Ta del av handlingarna:

Karta

Situationsplan

Situationsplan

Ritning Mast

Ritning Teknikbodar

Frågor om ärendet

Kontakta Bygglovenheten e-post, bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

 

 

Beslut om bygglov för uppförande av biltvätt

Fastighet: Lagret 3
Ärendenummer: B 2020-000577
Beslutsnummer: DA 2020-001463
Beslutsdatum: 2020-11-06

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 6 november fattat beslut om bygglov för en biltvätt i Fågelbo/Kungshagen. Ansökan följer detaljplanens bestämmelser och bygglov har därför beviljats.

Om du är missnöjd med nämndens beslut kan du ha rätt att överklaga det.
Överklagandet ska vara oss tillhanda senast den 11 december 2020.

Överklagandet skickas till till:
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad,
Bygglovenheten, 611 83 Nyköping
eller bygglov@nykoping.se

Ta del av handlingarna:

Beslut om bygglov

Beslut om försiktighetsmått

Yttrande från Miljöenheten

Yttrande från Räddningstjänsten

Situationsplan

Plan- och fasadritning

Verksamhetsbeskrivning

Frågor om ärendet

Kontakta Bygglovenheten e-post, bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabb hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag och fredag

kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdag
kl 13:00-16:00

Torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15:00-19:00
Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: