Synpunkter på bygglovsärenden

Ibland när vi ska besluta om bygglov är antalet berörda grannar så pass många att vi annonserar om byggansökan i lokaltidningen och publicerar dem på denna webbsida. Du som är berörd sakägare, till exempel närboende, kan lämna synpunkter innan nämnden fattar beslut.

 

Ansökan om bygglov

Fastighet: LÅNGSÄTTER 115
Ärende: B 2023-000515

En ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggnad för utbildning har kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget avviker från detaljplan då byggnaden placeras på s.k. prickad mark – mark som ej får bebyggas. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Ta del av handlingarna.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 18 juli 2023 till:
Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

eller mejla till bygglov@nykoping.se

Vid frågor om ärendet, ring kundservice på telefon 0155-24 80 80 eller mejla till kundservice@nykoping.se

 

Ansökan om bygglov
Fastighet: KAVELDUNET 1 (HERRHAGSVÄGEN 32A)
Ärende: B 2023-000512

En Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppförande avbyggnad för utbildning har kommit in tillMiljö- och samhällsbyggnadsnämnden.Förslaget avviker från detaljplan då byggnad placeras på mark avsedd för bollplan. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Ta del av handlingarna.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 26 juli 2023 till:
Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

eller mejla till bygglov@nykoping.se

Vid frågor om ärendet, ring kundservice på telefon 0155-24 80 80 eller mejla till kundservice@nykoping.se

 

Ansökan om bygglov

Fastighet: FJÄLLSKÄR 3:7 (FJÄLLSKÄR 1)

Ärende: B 2023-000499

En Ansökan om bygglov för uppförande av 40 st. transformatorstationer har kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Ta del av handlingarna.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 2023-07-26 till:
Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

eller mejla till bygglov@nykoping.se

Vid frågor om ärendet, ring kundservice på telefon 0155-24 80 80 eller mejla till kundservice@nykoping.se

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.
Jämna veckor – Torsdagar
Ojämna veckor – Tisdagar
Klockan 15-19

Boka rådgivning via e-tjänst

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny