Synpunkter på bygglovsärenden

Ibland när vi ska besluta om bygglov är antalet berörda grannar så pass många att vi annonserar om byggansökan i lokaltidningen och publicerar dem på denna webbsida. Du som är berörd sakägare, till exempel närboende, kan lämna synpunkter innan nämnden fattar beslut.

 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov

Öster 1:1 
Ärende: B 2022-000925

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodetablering har kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget avviker från detaljplan eftersom bodarna placeras på mark avsedd för park. Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut. 

Tyvärr har adressen i annonsen i SN blivit fel, på kartan syns rätt placering.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in till Bygglovenheten senast 14 november 2022 till: 

Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

eller mejla till bygglov@nykoping.se

Ta del av handlingarna

Har du frågor om ärendet är du välkommen att mejla till bygglov@nykoping.se

 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: bygglov@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.
Jämna veckor – Torsdagar
Ojämna veckor – Tisdagar
Klockan 15-19

Boka rådgivning via e-tjänst

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny