Vattenlaboratorium

Nyköpings Vattenlaboratorium utför mikrobiologiska och kemiska analyser på dricksvatten, avloppsvatten, recipientvatten, bassängbad och annat vatten.

Både kommuner, samfälligheter, företag och privatpersoner är välkomna att anlita Nyköpings Vattenlaboratorium. Laboratoriet är ackrediterat av Swedac, ackrediteringsnummer 1104. Längst ner på sidan hittar du våra inlämningstider och priser.

Vi erbjuder:

Vi analyserar vattenprover från:

  • Utgående dricksvatten från vattenverk
  • Dricksvatten hos användare (Ledningsnät)
  • Nyanlagda vattenledningar
  • Enskilda brunnar
  • Bassängbad

Kontakta oss

Vattenlaboratoriet

Storkvägen 132
0155-24 81 58
vattenlab@nykoping.se

Öppettider

Måndag - Torsdag  08:00 - 16:00
Fredag  08:00 - 13:00
Lunchstängt  12:00 - 13:00

Kontakta oss för provinlämningstider

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: