Vattenlaboratorium

Nyköpings Vattenlaboratorium utför mikrobiologiska och kemiska analyser på dricksvatten, avloppsvatten, recipientvatten, bassängbad och annat vatten.

Både kommuner, samfälligheter, företag och privatpersoner är välkomna att anlita Nyköpings Vattenlaboratorium. Laboratoriet är ackrediterat av Swedac, ackrediteringsnummer 1104. Längst ner på sidan hittar du våra inlämningstider och priser.

Begränsad service pga ombyggnation

Under sommaren och hösten 2019 kommer vi att ha begränsad möjlighet att ta emot prover från kunder utanför den kommunala verksamheten på grund av en ombyggnation som påverkar laboratoriets lokaler. Prover på enskilt dricksvatten (brunnar) kan tyvärr inte tas emot alls under denna period. 

För övriga provtyper, kontakta oss på 0155-24 81 58 för att rådgöra om lämplig tidpunkt för inlämning. Redan inplanerade prover kommer att analyseras som planerat. Mer information om hur dessa kan lämnas in till oss kommer snart. Denna information uppdateras efter hand.   

Vi erbjuder:

Vi analyserar vattenprover från:

  • Utgående dricksvatten från vattenverk
  • Dricksvatten hos användare (Ledningsnät)
  • Nyanlagda vattenledningar
  • Enskilda brunnar
  • Bassängbad
  • Strandbad

Kontakta oss

Vattenlaboratoriet

Storkvägen 132
0155-24 81 58
vattenlab@nykoping.se

Öppettider

Laboratoriet är stängt den 16/7 samt v30

Måndag - Torsdag  08:00 - 16:00
Fredag  08:00 - 12:00
Lunchstängt  12:00 - 13:00

Kontakta oss för provinlämningstider!
0155-24 81 58

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter