Bevattningsförbud

På den här sidan hittar du information om eventuella bevattningsförbud. Bevattningsförbud upphör i Edstorp, Råby, Noheden och Stavik från den 26 januari 2023. Bevattningsförbud råder fortfarande i Tystberga och Runtuna.

Bevattningsförbud upphör i Edstorp, Råby, Noheden och Stavik från den 26 januari 2023

Från torsdagen den 26 januari 2023 upphör bevattningsförbud i Edstorp, Stavik, Noheden och Råby. Nyköpings kommun har driftsatt en kompletterande råvattenbrunn som ger god försörjning. Samtidigt uppmanar kommunen till fortsatt eftertanke vid vattenanvändningen.

Bevattningsförbudet infördes i juni 2022 när vattenuttagen var höga samtidigt som grundvattennivåerna var mycket under de normala för årstiden. Råvattenbrunnen i området kunde inte producera de vattenmängder som gick åt och Nyköpings kommun arbetade med att hitta och driftsätta en kompletterande råvattenbrunn.

Bevattningsförbud kan införas igen

Om grundvattennivåerna blir mycket under det normala igen och vattenuttagen ovanligt höga kan bevattningsförbud behöva införas igen. Bevattningsförbud gäller fortfarande i Tystberga och Runtuna, se nedan.

Läs frågor & svar för mer detaljerad information kring vad som gäller.

Bevattningsförbud i Tystberga från den 29 juni 2022

Från onsdagen den 29 juni och tillsvidare gäller bevattningsförbud i Tystberga. Grundvattennivåerna är under det normala för årstiden. Råvattenbrunnarna i området kan inte producera de vattenmängder som går åt.

Bevattningsförbudet innebär att dricksvatten endast får användas till mat, dryck och personlig hygien.

Bevattningsförbudet gäller de anslutna till kommunalt vatten och avlopp i aktuellt område. För övriga i Nyköpings kommun och de med privata brunnar gäller sparsamhet.

Undantag för isspolning för allmänhet efter 22:00

Bevattningsförbud gäller fortfarande i Tystberga, Runtuna, Edstorp, Råby, Noheden och Stavik. Undantag görs för att spola isbanor för allmänhet och barn. Dock med restriktionen att göra det på sen kväll efter klockan 22:00. Spola med varsamhet och när prognoser visar kallväder längre tid (10-dygnsprognos).

Läs frågor & svar för mer detaljerad information om vad som gäller.

Bevattningsförbud i Runtuna från den 13 juni 2022

Från måndagen den 13 juni och tillsvidare gäller bevattningsförbud i Runtuna. Grundvattennivåerna är mycket under det normala för årstiden. Råvattenbrunnen i området kan inte producera de vattenmängder som går åt. Samtidigt med bevattningsförbudet arbetar Nyköping vatten med att hitta en plats för en kompletterande råvattenbrunn.

Bevattningsförbudet innebär att dricksvatten endast får användas till mat, dryck och personlig hygien. 

Bevattningsförbudet gäller de anslutna till kommunalt vatten och avlopp i akutellt område. För övriga i Nyköpings kommun och de med privata brunnar gäller sparsamhet.

Undantag för isspolning för allmänhet efter 22:00

Bevattningsförbud gäller fortfarande i Tystberga, Runtuna, Edstorp, Råby, Noheden och Stavik. Undantag görs för att spola isbanor för allmänhet och barn. Dock med restriktionen att göra det på sen kväll efter klockan 22:00. Spola med varsamhet och när prognoser visar kallväder längre tid (10-dygnsprognos).

Läs frågor & svar för mer detaljerad information om vad som gäller.

 

Tappställe Fruängskällan öppet sommartid

På tappställe Fruängskällan kan du som privatperson hämta gratis vatten till din pool eller för bevattning. Den 1 april-30 september 2022 är tappställe Fruängskällan öppet med självbetjäning. Här kan du som privatperson hämta gratis vatten för bevattning och pooler. Vattnet är inte klassat som dricksvatten.

  • Nyckelkod och instruktion hämtar du månd-tors 07:00-16:00,(lunchstängt 12:00-13:00) fre 07:00-12:00 på Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2 i Nyköping.
  • Vatten på Tappställe Fruängskällan hämtar du alla dagar 09:00-21:00.

Fruängskällan ligger vid Bagaregatan mitt för parken vid Nils Oscars bryggeri. Infart från Bagaregatan.

Läs mer på nykoping.se/tappstallefruangskallan

Företag som behöver vatten till sin produktion hänvisas till Vattenkioskerna vid Idbäcksvägen och Kungshagsvägen.

Tack för att du är sparsam

Det kommunala dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och för att förebygga vattenbrist måste alla hjälpas åt. Även om bevattningsförbudet är geografiskt begränsat är det bra att tänka över sin vattenförbrukning. Varje liter du kan spara är viktig! Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. På www.havochvatten.se kan du få många tips på hur du kan spara vatten.

Enkla tips för att spara på vattnet:

  • Samla det regnvatten som kommer ner.
  • Byt ut trasiga kranar och toaletter.
  • Ta korta duschar.
  • Stäng av vattnet när du tvättar håret och borstar tänderna. 
  • Ställ en kanna vatten i kylen, så slipper du spola i kranen för att få kallt vatten.
  • Tvätta din bil i biltvätt. Det går åt mindre vatten och är bättre för miljön. 

Spara 48 liter på 4 minuter

Dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och för att förebygga vattenbrist måste alla hjälpas åt. Även om bevattningsförbudet är begränsad är det bra att tänka över sin vattenförbrukning. Varje liter du kan spara är viktig! Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. På www.havochvatten.se kan du få många tips på hur du kan spara vatten. 

Aktuella grundvattennivåer

På Statens Geologiska Institut (www.sgu.se) hittar du senaste datan om grundvattennivåer i Sverige. Se information på SGUs webbplats.

 

 

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter