Meny

Bevattningsförbud

Den 1 oktober 2019 upphör det bevattningsförbud som infördes den 29 maj 2018. Förbudet gäller mot att göra stora vattenuttag, som att till exempel att fylla pooler. 

Den 1 oktober upphör bevattningsförbudet

Den 1 oktober 2019 upphör bevattningsförbudet som är beskrivet nedan. Bevattningsförbudet upphör då vattenförbrukning, vattennivåer och väder har normaliserats och grundvattnet har en chans att återhämta sig. Läs mer här i nyheten.

 

Våren, sommaren och hösten 2018 var rekordtorr i hela landet och nederbörden har varit sparsam. Det innebär att våra grundvattennivåer är mycket låga. Eftersom vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver kvarstår bevattningsförbudet för att förebygga brist på dricksvatten. 

Bevattningsförbudet gäller tills vidare och mot att göra stora vattenuttag.

Bevattningsförbudet innebär att:

  • Du inte får göra stora vattenuttag.
  • Det kan gälla t ex att ta dricksvatten till stora spa-bad, badtunnor eller pooler och vattna gräsmattor. 
  • Mindre bevattning i din trädgård får göras.
  • Tvätta din bil i biltvätt. Det går åt mindre vatten och är bättre för miljön. 

Läs frågor & svar för mer detaljerad information kring vad som gäller.

Spara 48 liter på 4 minuter

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och situationen med vattenbrist kan bara lösas om vi alla hjälps åt. Även om bevattningsförbudet är begränsad är det bra att tänka över sin vattenförbrukning. Varje liter du kan spara är viktig! Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. 

Varför har vi infört bevattningsförbud?

Under våren, sommaren och hösten 2018 har det kommit mindre nederbörd än normalt. Det innebar att våra grundvattennivåer redan då var låga. Därför infördes bevattningsförbudet. Under sommaren och hösten 2018 har förbudet gällt från att vattna med spridare, vattna gräsmattor och fylla pooler. Under vintern fick man inte göra stora vattenuttag, som till exempel att spola isbanar med dricksvatten. Eftersom vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver kvarstår bevattningsförbudet för att förebygga brist på dricksvatten.

Aktuella grundvattennivåer

På Statens Geologiska Institut (www.sgu.se) hittar du senaste datan om grundvattennivåer i Sverige.  I augusti 2019 var grundvattennivåer fortfarande mycket under det normal i Nyköpingsområdet. Se kartorna här.

Förbud tills vidare

Förbudet gäller tills vidare. Vi uppdaterar här på nykoping.se och vår Facebooksida "Nyköpings kommun" när bevattningsförbudet upphävs eller förändras.

Undantag för vissa näringsidkare

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot finns vissa undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna.

Undantag för samhällsviktig verksamhet

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion* av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa. *Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet som el- och telenät, vägar och järnvägar, vatten och avloppssystem etc.

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre kl.7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter