Meny

Bevattningsförbud

På den är sidan hittar du information om eventuella bevattningsförbud.

Bevattningsförbud i Edstorp, Råby och Stavik från 23 juni 2021

Dricksvattenuttagen i Edstorp, Råby och Stavik har varit mycket högre än normalt de senaste veckorna. Områdena försörjs av en egen råvattenbrunn och den kan inte producera de vattenmängder som går åt nu. Därför måste Nyköpings kommun införa bevattningsförbud. Bevattningsförbudet gäller för de med kommunalt VA och tills vidare.

Bevattningsförbudet innebär att dricksvatten endast ska användas till mat, dryck och hygien.

För övriga i Nyköpings kommun gäller sparsamhet och att vara noga med sin vattenanvändning.

Läs frågor & svar för mer detaljerad information kring vad som gäller.

Undantag för vissa näringsidkare

Ett eventuellt bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot finns vissa undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna.

Undantag för samhällsviktig verksamhet

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion* av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa. *Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet som el- och telenät, vägar och järnvägar, vatten och avloppssystem etc.

Den 24 juni öppnar tappställe Fruängskällan

På tappställe Fruängskällan kan du som privatperson hämta vatten gratis till din pool eller för bevattning. Den 24 juni-30 september 2021 är Tappställe Fruängskällan öppet med självbetjäning. Här kan du som privatperson hämta gratis vatten för bevattning och pooler. Vattnet är inte klassat som dricksvatten.

  • Nyckelkod och instruktion hämtar du vardagar 07:00-16:00 (lunchstängt 12:00-13:00) på Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2 i Nyköping.
  • Vatten på Tappställe Fruängskällan hämtar du alla dagar 09:00-21:00.

Fruängskällan ligger vid Bagaregatan mitt för parken vid Nils Oscars bryggeri. Infart från Bagaregatan.

Läs mer på nykoping.se/tappstallefruangskallan

Företag som behöver vatten till sin produktion hänvisas till Vattenkioskerna vid Idbäcksvägen och Kungshagsvägen.

Tack för att du är sparsam

Det kommunala dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och för att förebygga vattenbrist måste alla hjälpas åt. Även om bevattningsförbudet är geografiskt begränsat är det bra att tänka över sin vattenförbrukning. Varje liter du kan spara är viktig! Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. På www.havochvatten.se kan du få många tips på hur du kan spara vatten.

Enkla tips för att spara på vattnet:

  • Samla det regnvatten som kommer ner.
  • Byt ut trasiga kranar och toaletter.
  • Ta korta duschar.
  • Stäng av vattnet när du tvättar håret och borstar tänderna. 
  • Ställ en kanna vatten i kylen, så slipper du spola i kranen för att få kallt vatten.
  • Tvätta din bil i biltvätt. Det går åt mindre vatten och är bättre för miljön. 

Spara 48 liter på 4 minuter

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och för att förebygga vattenbrist måste alla hjälpas åt. Även om bevattningsförbudet är begränsad är det bra att tänka över sin vattenförbrukning. Varje liter du kan spara är viktig! Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. På www.havochvatten.se kan du få många tips på hur du kan spara vatten. 

Aktuella grundvattennivåer

På Statens Geologiska Institut (www.sgu.se) hittar du senaste datan om grundvattennivåer i Sverige. Se information på SGUs webbplats.

 

 

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre kl.7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter