Meny

Bevattningsförbud

Den 15 juni 2020 gäller återigen bevattningsförbud i Nyköpings kommun. Förbudet gäller mot att göra stora vattenuttag, som att till exempel att fylla pooler och vattna gräsmattan. 

Bevattningsförbud från den 15 juni 2020 

Den 15 juni 2020 införs bevattningsförbud och gäller tillsvidare. Bevattningsförbudet införs då vattennivåer i området inte har återhämtat sig i tillräcklig omfattning. För att säkra vattenkvalitén och vattenförsörjningen resten av sommaren måste förbrukningen vara återhållsam. 

Så sent som den 1 oktober 2019 upphörde det tidigare bevattningsförbudet som infördes i maj 2018. Vädret var då rekordtorrt i hela landet och nederbörden sparsam. Sedan dess har de stora magasinens grundvattennivåer, redovisade av SGU, inte återhämtat sig. Nyköpings kommuns egna mätningar visar också att nivåerna inte har återhämtat sig i tillräcklig omfattning. Eftersom vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver införs bevattningsförbud.

Bevattningsförbudet gäller tills vidare och mot att göra stora vattenuttag.

Bevattningsförbudet innebär att:

  • Du inte får göra stora vattenuttag.
  • Det kan gälla t ex att ta dricksvatten till stora spa-bad, badtunnor eller pooler och vattna gräsmattor. 
  • Mindre bevattning i dina trädgårdsplanteringar får göras.
  • Tvätta din bil i biltvätt. Det går åt mindre vatten och är bättre för miljön. 

Läs frågor & svar för mer detaljerad information kring vad som gäller.

Spara 48 liter på 4 minuter

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och för att förebygga vattenbrist måste alla hjälpas åt. Även om bevattningsförbudet är begränsad är det bra att tänka över sin vattenförbrukning. Varje liter du kan spara är viktig! Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. På www.havochvatten.se kan du få många tips på hur du kan spara vatten. 

Tappställe Fruängkällan stänger efter vecka 36

För att underlätta för nyköpingsborna under bevattningsförbudet öppnades tappställe Fruängskällan. Tappstället stänger för året efter vecka 36. Här har du som privatperson kunnat hämta gratis vatten för bevattning och för att fylla pooler. Vattnet är inte klassat som dricksvatten. Läs mer och se öppettider på nykoping.se/tappstallefruangskallan

Varför har vi infört bevattningsförbud?

Under våren, sommaren och hösten 2019 har det kommit mindre nederbörd än normalt. Det innebar att våra grundvattennivåer redan då var låga. Eftersom vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver införs bevattningsförbud för att förebygga brist på dricksvatten.

Aktuella grundvattennivåer

På Statens Geologiska Institut (www.sgu.se) hittar du senaste datan om grundvattennivåer i Sverige. I maj 2020 var grundvattennivåerna under det normala i Nyköpingsområdet. Se information på SGUs webbplats.

Förbud tills vidare

Förbudet gäller tills vidare. Vi uppdaterar här på nykoping.se och vår Facebooksida "Nyköpings kommun" när bevattningsförbudet upphävs eller förändras.

Undantag för vissa näringsidkare

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot finns vissa undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna.

Undantag för samhällsviktig verksamhet

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion* av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa. *Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet som el- och telenät, vägar och järnvägar, vatten och avloppssystem etc.

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre kl.7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter