Meny

Bevattningsförbud

Den 1 oktober upphör det bevattningsförbud som började gälla i Nyköpings kommun i juni 2020. Förbudet upphör, men det krävs fortsatt sparsamhet för att skona vattenmagasinen. 

Bevattningsförbud upphör den 1 oktober 2020 

Fortsatt  sparsamhet krävs, men bevattningsförbudet upphör den 1 oktober. Bevattningsförbudet har gällt från att göra stora vattenuttag som till exempel att vattna gräsmattor, fylla pooler och spabad. 

Vattenförbrukningen är nu mer normal och växtsäsongen är över. Samtidigt sjunker inte nivåerna i de små magasinen längre. Det krävs dock fortsatt återhållsam förbrukning för att magasinen ska ha möjlighet att återhämta sig. Nivåerna är fortsatt mycket under det normala i både de stora och små magasinen i Nyköpingsområdet. På SGUs webbplats hittar du kartor och mer information.

Enkla tips för att spara på vattnet:

  • Byt ut trasiga kranar och toaletter.
  • Ta korta duschar.
  • Stäng av vattnet när du tvättar håret och borstar tänderna. 
  • Ställ en kanna vatten i kylen, så slipper du spola i kranen för att få kallt vatten.
  • Tvätta din bil i biltvätt. Det går åt mindre vatten och är bättre för miljön. 

Spara 48 liter på 4 minuter

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och för att förebygga vattenbrist måste alla hjälpas åt. Även om bevattningsförbudet är begränsad är det bra att tänka över sin vattenförbrukning. Varje liter du kan spara är viktig! Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. På www.havochvatten.se kan du få många tips på hur du kan spara vatten. 

Aktuella grundvattennivåer

På Statens Geologiska Institut (www.sgu.se) hittar du senaste datan om grundvattennivåer i Sverige. I september 2020 var grundvattennivåerna mycket under det normala i Nyköpingsområdet. Se information på SGUs webbplats.

Läs frågor & svar för mer detaljerad information kring vad som gäller.

Undantag för vissa näringsidkare

Ett eventuellt bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot finns vissa undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna.

Undantag för samhällsviktig verksamhet

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion* av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa. *Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet som el- och telenät, vägar och järnvägar, vatten och avloppssystem etc.

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre kl.7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter