Tillsyn av enskilt avlopp

Miljöenheten har som uppdrag att kontrollera enskilda avlopp så att de inte släpper ut avloppsvatten som inte blivit tillräckligt renat. Om du är berörd kontaktar vi dig innan vårt besök

Kontrollen är till för att upptäcka avlopp som inte klarar dagens krav på rening och görs över hela landet av i stort sett alla kommuner. Gamla och bristfälliga avlopp i Sverige orsakar idag övergödning av våra vatten och hav och måste åtgärdas.

Vilka får krav?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har rätt att kräva att bristfälliga avlopp byggs om eller byts ut inom en viss tid. Om ditt avlopp inte godkänns av oss får du ofta god tid på dig att göra något åt det, upp till två år.

Vi prioriterar förbättringar av de sämsta avloppen först. Ofta gäller det hus med avlopp från både toalett och bad, disk eller tvätt (så kallade BDT-avlopp) och som saknar fungerande reningsanläggning efter slamavskiljaren som får krav att åtgärda.  

Vi kontaktar dig innan besöket

När vi ska göra ett stort antal tillsynsbesök i ett område kontaktar vi dig som fastighetsägare. Du får ett brev om hur vårt arbete går till och vad du behöver göra. Om du vet att din avloppsanläggning kommer att få krav kan du informera miljöenheten om detta och i så fall slippa tillsynsbesöket och kostnaden för detta. Mer information om detta finns i det brev vi skickar till fastighetsägaren. Vid tillsynsbesöket behöver du inte vara med men är välkommen att göra det om du vill. Vi behöver inte gå in i några hus när vi inspekterar avloppen.

Vi hjälper dig att hitta en lösning

Efter vårt tillsynsbesök skickar vi ett brev till dig med vår bedömning av din avloppsanläggning samt information om vi kommer ställa krav eller inte. Du som får krav på att åtgärda din anläggning blir även inbjuden till ett öppet hus där vi berättar om olika avloppslösningar och du får möjlighet att träffa våra handläggare och ställa frågor. 

Vi tar ut en avgift

För tillsyn och handläggning tar miljöenheten ut timavgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

E-post: miljo@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping 

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter