Meny

Dagvatten

Dagvatten är regn- spol- och smältvatten som rinner från gator, tak, gårdar och grönytor. Att leda bort dagvatten är en viktigt uppgift eftersom det förhindrar översvämningar i staden eller i bostadsområdet.

Det vatten som samlas när det regnar leds bort i ett separat ledningssystem. Det är för att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämningar. Vattnet kan ledas bort på flera sätt, i öppna system (diken) eller i slutna (ledningar).

Dagvatten kopplat till spillvattenledning

I en del äldre områden finns det fastigheter som har sitt dagvatten kopplat till spillvattenledningen i gatan. Det kan medföra problem vid kraftigt regn, till exempel källaröversvämning. Då fylls spillvattenledningarna med regnvatten. Ett annat problem kan vara att orenat vatten går ut i recipienten när det kommer in mer vatten till avloppsreningsverket än vad det klarar av.  

Om du vet att din fastighets dagvatten är kopplat till spillvattenledningen och vill  ha tips och råd om hur du kan göra det annorlunda kontakta gärna Nyköping vatten.
Finns det en dagvattenservis till fastigheten är det inte tillåtet att ha dagvattnet kopplat till spillvattenledningen. 

Dagvatten i taxan 

I VA-taxan är dagvatten specificerat i två delar. 

  • Dagvatten gata betyder att det finns dagvattenledningar och rännstensbrunnar i det område som du bor i och som ser till att vattnet leds bort från gatorna i området.
  • Dagvatten fastighet betyder att din fastighet har en förbindelsepunkt, det vill säga en avsättning från våra dagvattenledningar till din tomt. Du har då antingen dränering och /eller stuprör kopplade på dagvattenledningen. Alla som betalar avgift för Dagvatten fastighet betalar också avgift för Dagvatten gata, eftersom vattnet även leds bort från gatorna i området där du bor.

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre kl.7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter