Meny

Ansluta vatten och avlopp

Varje gång du gör en byggnation som berör vatten och avlopp ska det anmälas till Nyköping Vatten. Det är viktigt för att vi ska kunna sköta vatten- och avloppssystemen på bästa sätt.

Ska du bygga nytt, bygga om eller bygga till och det berör vatten och avlopp?

Då måste du anmäla det till Nyköping vatten genom att fylla i blanketten  Ansluta vatten och avlopp. 


Vem kan ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen?

Nyköping Vatten svarar gärna på frågor om och i så fall hur det är möjligt att ansluta din fastighet till den allmäna VA-anläggningen och hur stor anslutningsavgiften är.

För kontakt med Nyköping Vatten ringer du till Kommunservice Tekniska divisionen på telefonnummer: 0155-24 88 00 och ber att få prata med en handläggare på Nyköping Vatten.

Vilka lagar och regler styr vatten och avlopp?

Användningen av vatten och avloppstjänster styrs av lagen om allmänna vattentjänster samt av ABVA (allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) som är det regelverk som gäller för Nyköpings kommun och antas av kommunfullmäktige. 

ABVA beskriver även Nyköpings kommuns och abonnenternas skyldigheter kring till exempel leverans, va-installationer och underhåll.

Har du frågor om enskilt avlopp?

När det inte finns möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp får du ordna en egen avloppslösning, en så kallad enskild avloppsanläggning. Läs mer om enskilda avlopp i Nyköpings kommun.

 

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre kl.7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter