Svetsaren 9

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för förtätning av bostäder på fastigheten.

Om planarbetet:

Riki/Amasten ansökte den 4 maj 2021 om planbesked för att pröva möjligheten till förtätning av bostäder på fastigheten Svetsaren 9. Marken är detaljplanelagd sedan tidigare för bostadsändamål samt tillhörande friyta. För att pröva möjligheten för förtätning behöver en ny detaljplan upprättas.

Ansökan överensstämmer med kommunens översiktsplan Nyköping 2040 som anger att det finns förutsättningar i Isaksdal för utveckling och kompletterande bebyggelse som bör studeras och utnyttjas. Placering och anpassning av ny bebyggelse behöver ta stor hänsyn till kulturmiljö och grönstruktur i området.

Diarienr. SHB21/128

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade den 9 november 2021 beslut om att planarbete får inledas.

Kontakta oss

Handläggare:

Lina Lindström

Tfn kundservice 0155-248080

stadsbyggnad@nykoping.se 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-04-04
Sidansvarig: Lina Lindström