Meny

Del av Brandholmen 1:1, husbilsparkering

Tekniska divisionen, Gata Park Hamn, har 2020-06-02 fått planbesked för att upprätta detaljplan för del av Brandholmen 1:1 som ligger i stadsdelen Kungshagen, centralt i Nyköpings tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ställplats för husbilar.

Om planarbetet:

Dagens ställpats i Spelhagen är underdimensionerad och kommer snart behöva flyttas på grund av ny bebyggelse i området. Genom att lokalisera ställplatsen på andra sidan av hamnen kan det samordnas med gästhamnen och dess serviceutbud. Detta kommer stärka Nyköpings attraktivitet för besökare.

Enligt fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta från 2013 ingår aktuellt planområde delvis i Utvecklingsområde för bebyggelse- Kungshagen samt delvis inom Urban strandzon. Syftet med planen bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner, men en anpassning till park- och närströvområdet måste studeras i planprocessen. Planarbetet behöver också ta hänsyn till en framtida utveckling av Kungshagen och inte planera in markanvändning som kan påverka den omvandlingen negativt.

Diarienr. SHB20/62

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-06-02 att planarbete för del av Brandholmen 1:1 får inledas.

 

Kontakta oss

Handläggare:

Fanny Ramström
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: