Meny

Del av Brandholmen 1:1, husbilsparkering

Tekniska divisionen, Gata Park Hamn, har 2020-06-02 fått planbesked för att upprätta detaljplan för del av Brandholmen 1:1 som ligger i stadsdelen Kungshagen, centralt i Nyköpings tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ställplats för husbilar som medger tillfällig övernattning i nära anslutning till hamnen.

Om planarbetet:

Dagens ställpats i Spelhagen är underdimensionerad och kommer snart behöva flyttas på grund av ny bebyggelse i området. Genom att lokalisera ställplatsen på andra sidan av hamnen kan det samordnas med gästhamnen och dess serviceutbud. Viktigt är att ställplatsen ska smälta in i omgivande parkmiljö och bidra till att stärka Nkyköpings attraktivitet för besökare.

Enligt fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta från 2013 ingår aktuellt planområde delvis i Utvecklingsområde för bebyggelse- Kungshagen samt delvis inom Urban strandzon. Syftet med planen bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner, men en anpassning till park- och närströvområdet måste studeras i planprocessen. Planarbetet behöver också ta hänsyn till en framtida utveckling av Kungshagen och inte planera in markanvändning som kan påverka den omvandlingen negativt.

Diarienr. SHB20/62

Status i planarbetet:

Detaljplanen var ute på samråd mellan 11 december 2020 och 10 januari 2021. 

 

Kontakta oss

Handläggare:

Fanny Ramström
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: