Meny

Brandholmen 1:8 med flera, varvsområde

Mark- och exploateringsenheten inkom med en planbeskedsansökan 2017-09-20 för del av Brandholmen 1:2 och Brandholmen 1:8, varvsområdet på Brandholmen i Nyköping.

 

Om planarbetet:

Detaljplanen för området är gammal (1970) och inte ändamålsenlig med den verksamheten som är där, marinverksamhet. Syftet med planen är att se över utvecklingsmöjlighet för småbåtshamn men även för varvsverksamhet. 

Diarienr. BTN17/70

Status i planarbetet:

21 november 2017 fattade bygg- och tekniknämnden beslut om att detaljplanearbete får inledas.

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Bergqvist
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: