Stadsplanering

Stadsplanering består både av planering av ny bebyggelse och planering i befintlig bebyggelse i vår kommun. Olika intressen vägs samman för att skapa en hållbar utveckling av staden. 

Boende och medborgare har möjlighet att påverka stadsplaneringen under planprocessen där planer görs tillgängligliga för allmänheten genom bland annat utställningar och samrådsmöten. Läs mer om vad detaljplanering innebär.

Vad byggs just nu?

Vad planeras för framtiden?

Gällande detaljplaner

Vill du vara med och påverka?

Här hittar du de detaljplaner som det pågår samråd och granskningar för. Det är under just samråd och granskning man kan vara med och tycka till. Fyll i formuläret på respektive detaljplanesida.  

Kontakta oss

Samhällsbyggnad

0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter