Meny

Samhällsutveckling och hållbarhet

Hållbar utveckling innebär att vi medvetet använder våra gemensamma resurser. Samtidigt ska vi se till att kommande generationer har möjlighet att tillgodose sina behov.

Vi arbetar med hållbar samhällsutveckling inom en rad områden i Nyköpings kommun: allt från planering av hur vi bygger staden, hanterar kommunens ekonomi, transporter och energiförbrukning till barn- och ungdomsfrågor, omsorg av äldre och hur vi tar hand om vårt avfall med mera. 

Hållbar utveckling består av flera delar som är beroende av varandra:

  • miljömässig hållbarhet
  • social hållbarhet
  • ekonomisk hållbarhet
  • kulturell hållbarhet

Läs om vårt arbete utifrån Agenda 2030. 

Läs mer om hur vi arbetar med:

Grön omställning

Trafik och miljö

Stadsplanering

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter